Van Huffelen belooft: Tekortkomingen RCN dit jaar verholpen

Den Haag – De door de Rekenkamer geconstateerde tekortkomingen bij de Rijksdienst Caribisch Nederland – zowel bij de IT-beveiliging van Shared Service Organisatie als bij het verstrekken van uitkeringen door de SWZ-unit – moeten eind dit jaar opgelost zijn. Dat eisten de Tweede Kamerleden Kamminga (VVD) en Van den Berg (CDA) vandaag in het wetgevingsoverleg van de commissie voor Koninkrijksrelaties met staatssecretaris Van Huffelen.

De problemen bij de IT-beveiliging van RCN dateren al van 2014. Verbeterplan na verbeterplan heeft niet tot een afdoende oplossing geleid. Van Kamminga en Van den Berg is het geduld op. Van Huffelen beloofde dat de problemen dit jaar uit de wereld zijn. Een onderzoek door de Auditdienst Rijk om vast te stellen of dat ook daadwerkelijk het geval is, wees de bewindsvrouw af omdat dit doubleert met het verantwoordingsonderzoek dat de Rekenkamer jaarlijks doet.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.