CDA en D66 willen meer samenhang in rijksbeleid Caribisch Nederland

Den Haag – Regeringspartijen CDA en D66 willen dat er meer samenhang komt in het beleid van het rijk ten behoeve van Caribisch Nederland en pleiten daarom voor een sterkere coördinerende rol voor de bewindspersoon voor koninkrijksrelaties.

Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) diende daartoe vandaag een motie in die mede werd ondertekend door Jorien Wuite (D66). Staatssecretaris Van Huffelen verklaarde zich in de strekking van de motie te kunnen vinden.

Motie CDA/D66

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering er nog onvoldoende in slaagt om samenhang in het rijksbeleid ten aanzien van Caribisch Nederland te realiseren en de beleidsvrijheid van de openbare lichamen te bevorderen; overwegende dat een sterkere coördinerende rol voor de bewindspersoon belast met Koninkrijksrelaties zorgt voor een betere afstemming van planvorming en budgettering; overwegende dat de zelfredzaamheid en de beleidsvrijheid worden vergroot door meer ruimte in de bijzondere uitkeringen; overwegende dat zomer 2023 resultaten bekend worden van onderzoek hoe de vrije uitkering in het BES-fonds in overeenstemming kan worden gebracht met de demografische ontwikkelingen, en meerjarige incidentele uitgaven te bundelen en onder te brengen in structurele bijdragen, verzoekt de regering de resultaten daarvan te verwerken in de begroting 2025, verzoekt de regering met een plan van aanpak te komen om meer overzicht te krijgen over de bijzondere uitkeringen die andere departementen doen en hoe deze structureel gemaakt kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag.

Bekijk HIER het gehele debat

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.