Sint Maarten

Van Huffelen draait de klok terug: Toch weer terughoudend met wetten

Den Haag – Het comply or explain-principe – alle nationale wet- en regelgeving geldt ook voor Caribisch Nederland tenzij er redenen zijn dat niet te doen – is nog niet van de grond gekomen of staatssecretaris Van Huffelen trapt op de rem.

In een brief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op het debat van woensdag met de commissie voor Koninkrijksrelaties, wijst de staatssecretaris op de beperkte uitvoeringskracht van de overheidsapparaten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ook RCN en de ministeries zouden het extra werk dat het comply or explain-principe met zich meebrengt niet zonder meer aankunnen.

“Ondanks dat de openbare lichamen veel inzet plegen om beleid te maken en uit te voeren en er steun is bij de uitvoering door middel van extra capaciteit, doet de invoering van het comply or explain principe nu een (te) groot beroep op de uitvoeringskracht van de openbare lichamen, de diensten van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), en het Rijk.  Een zekere mate van terughoudendheid en temporisering van (nieuw) beleid is hierbij dus passend”, draait Van Huffelen de klok terug.

Na lang aandringen van de Kamer besloot het vorige kabinet Rutte om de sinds 10-10-10 gehanteerde ‘legislatieve terughoudendheid’ (nieuwe wet- en regelgeving werd alleen van toepassing verklaard voor de BES-eilanden als het niet anders kon) in te ruilen voor het comply or explain-principe. Reden: Bonaire, Statia en Saba werden uitgesloten van allerlei regelingen zoals subsidie voor verduurzaming, maar bijvoorbeeld ook van het Klimaatakkoord. De ‘legislatieve terughoudendheid’ is door Den Haag ook al excuus gebruikt om onder meer gelijkebehandelingswetgeving in te voeren op de eilanden.

Lees HIER de brief van Van Huffelen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.