OPINIE – Eerst de balk uit eigen ogen verwijderen

Door Alex Rosaria

De kans is groot dat enkel het uitspreken van ‘democratisch tekort’ velen allerlei schrikbeelden voor de geest halen van een koloniaal Nederland dat onze democratie om zeep helpt. Er wordt echter nooit gesproken over eigen ernsige democratische tekorten.

Neem bijvoorbeeld het gebrek aan institutionele capaciteit dat ondanks miljoenen ontwikkelingsgelden nooit door Nederland en Curaçao is erkend als dé motor voor het goed functioneren van de democratie. Aanhoudende gebrekkige institutionele capciteit ondermijnt de uitvoering van beleid, besluitvorming en bijgevolg de kwaliteit van bestuur. Het Landenpakket Curaçao schenkt hier bijna geen aandacht aan.

Daarnaast bestaat in onze democratie nog steeds wettelijke ongelijke behandeling van burgers gebaseerd op sexuele voorkeur. Leden van de LGBTQ zijn tweederangs burgers en geen haan die er naar kraait. Wij kunnen dit tekort oplossen, maar doen dat niet. Een pijnlijke herinnering van de racistishe kwezels die slavernij steunden en tegen gelijke behandeling van vrouwen, niet-katholieken en zwarten waren. Tegenwoordig zijn de gevaarlijke groepen radicale christelijke organisaties die deze regering steunen, eropuit om de rechterlijke macht kapot te maken omdat deze geleid wordt door een rechter die naar zeggen homosexueel is terwijl ze akelig stil blijven over het leger van pedofiele homo’s binnen hun kerken/sektes.

Ook ontbreekt er de nodige rechterlijke constitutionele toetsing waardoor anti-constitutionele wetten aangenomen kunnen worden (denk aan 80/20). Ook dit kunnen we zelf oplossen. We moeten ons afvragen waarom hierover niet wordt gesproken.

Onze grootste tekort is het gebrek aan gekwalificeerde regerings- en parlementsleden, wat leidt tot een defecte democratie. Daarbovenop hebben mensen geen kans om meer betrokken te worden en daardoor de democratische besluitvorming aan politici moeten toevertrouwen. Het hieraan verbonden democratisch tekort is des te zorgelijk gelet of het niveau van regerings- en parlementsleden.

Hoe kunnen we een democratie toevertrouwen aan ongeschoolden en veroordeelde criminelen?Aan schaamteloze parlementariërs die suggereren dat de staat in beslag genomen drugs moet verkopen? Aan ongeschikte bestuurders die onze goudreserves willen verkopen om gaten in onze wegen te dichten, terwijl goudaccumulatie juist toeneemt als een alternatieve reserve-activa als gevolg van een door China geleide uitdaging van de Amerikaanse dollar?

Er is genoeg te doen in eigen huis voordat we naar buiten treden. Aan de huichelaars die alsmaar janken over het democratisch tekort elders: Waarom niet eerst de balk uit eigen ogen verwijderen?

Alex Rosaria is o.a. oud-Statenlid en minister op Curaçao.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.