Einde verscherpt Haags toezicht op Statia komt in zicht

Den Haag – Staatssecretaris Van Huffelen rekent erop dat binnen afzienbare tijd de lokale democratie op Sint Eustatius volledig hersteld kan zijn. Dat valt op te maken uit de elfde voortgangsrapportage die zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Van Huffelen spreekt daarin haar vertrouwen uit dat de nog resterende verbeterpunten snel worden afgerond. “Daarom wil ik vooruitkijken en de nodige voorbereidingen treffen, zeker als het gaat om het benoemen van de nieuwe gezaghebber. Dit is een zeer belangrijk traject in het kader van het functioneren van het bestuur op Sint Eustatius, waarbij zorgvuldigheid en tijdigheid belangrijke uitgangspunten zijn. Ik heb daarom de wnd. Rijksvertegenwoordiger reeds opdracht gegeven om voorbereidingen te treffen voor de werving van de nieuwe gezaghebber.”

Inmiddels heeft de Eilandsraad een profielschets opgesteld en een vertrouwenscommissie ingesteld. “De volgende stap in het proces is het openstellen van de vacature, dit zal naar verwachting nog voor de zomer gebeuren. Wanneer het Koninklijk Besluit voor fase 3.0 en 3.1 getekend is en er een gezaghebber benoemd zal worden, zal ik u hierover informeren in de twaalfde en mogelijk laatste voortgangsrapportage Sint Eustatius”, aldus Van Huffelen.

Lees HIER de voortgangsrapportage

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.