Bonaire

Justitieel Vierpartijen Overleg: Nog geen akkoord over wegwerken ‘disbalans’

Philipburg – Het halfjaarlijks Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) heeft niet geleid tot een akkoord over het wegwerken van de ‘disbalans in de rechtshandhavingsketen’ in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Waar Nederland de afgelopen jaren het budget flink heeft opgeschroefd, houden Curaçao, Aruba en Sint Maarten de hand op de knip.

De kwestie is door minister voor rechtsbescherming Weerwind (die zijn collega Yesilgöz-Zegerius verving) besproken met de ministers van Aruba (Tjon), Curaçao (Hato) en Sint Maarten (Richardson). “De landen binnen het koninkrijk werken intensief samen om criminaliteit tegen te gaan. Voor het Nederlandse kabinet is deze samenwerking cruciaal voor de rechtshandhaving. Nederland investeerde de afgelopen jaren in de samenwerking met de landen binnen het koninkrijk op het gebied van grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit. Hiervoor ondersteunde Nederland de landen in opsporing, vervolging en berechting”, aldus het ministerie. Het gesprek over het wegwerken van de ‘disbalans’ wordt in de komende tijd voortgezet.

Tijdens het JVO zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen op het gebied van rechtshandhaving. Zo is besproken op welke wijze betere invulling kan worden gegeven aan forensische zorg voor jongeren en volwassenen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Minister Weerwind zal samen met de minister van Justitie van Curaçao, Shalten Hato, daarin het voortouw nemen. Ook is gesproken over de inspanningen van alle betrokken partijen om meer officieren van justitie op te leiden voor de Openbaar Ministeries in het Caribisch Gebied zodat de inwoners van de Caribische landen meer gerepresenteerd worden in de Openbaar Ministeries in het Caribisch gebied. Daarnaast is het gezamenlijke voornemen om de procedure voor uitlevering voor de Caribische landen van het Koninkrijk te verkorten besproken. Tevens is onder andere stilgestaan bij de werkzaamheden van de Kustwacht, de samenwerking om jeugdcriminaliteit te voorkomen en de Rijkswet Harmonisatie gegevensbescherming.

Minister Weerwind deed ook Saba aan.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.