Cft: Aruba wel degelijk gehouden te besparen op zorgstelsel

Oranjestad – Het besluit van de Arubaanse regering zich niet langer te houden aan de afspraak met Nederland structureel 60 miljoen te besparen op zorgkosten, stuit op bezwaar van het College financieel toezicht.

Het kabinet Wever-Croes acht zich niet meer gehouden aan de afspraak omdat die gekoppeld zou zijn aan de door Nederland verstrekte liquiditeitssteun in coronatijd. Het Cft stelt echter dat het omwille duurzame overheidsfinanciën noodzakelijk is de zorg betaalbaar te houden.

Overigens is de Arubaanse regering er in geen enkel jaar in geslaagd de door haar toegezegde besparing te realiseren. Dat heeft niet meer consequenties gehad dan vermaningen van het Cft.

Lees HIER de brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.