Statenlid Heyliger over IpKo: “Rondjes draaien in een niet functionerend Koninkrijk”

Philipsburg – Is in de wandelgangen van het Interparlementair Koninkrijksoverleg al langer gemor te horen over het gebrek aan concrete resultaten, het Sint Maartense Statenlid Grisha Heyliger-Marten is de eerste die publiekelijk vraagtekens plaatst bij de zin van de halfjaarlijkse bijeenkomst van de parlementaire delegaties van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland.

“Dit IPKO was het minst productieve dat ik tot nu toe heb meegemaakt”, stelt Heyliger-Marten in een persbericht. “Voor mij toonden de agenda en discussies een zorgwekkend gebrek aan interesse en urgentie als het gaat om de vele belangrijke kwesties waarmee we binnen het Koninkrijk worden geconfronteerd”, aldus de voormalig voorzitter van de Staten van Sint Maarten.

Volgens Heyliger-Marten wordt het belangrijkste vraagstuk angstvallig vermeden: “De gebrekkige structuur van het Koninkrijk. Terwijl we tijd blijven verspillen om iets onwerkbaars te laten werken, gaan steeds meer Caribische landen vooruit en richten ze zich op doelstellingen als duurzame ontwikkeling, capaciteitsopbouw, dekolonisatie en herstelbetalingen in samenwerking met elkaar en met directe hulp van de VN. Doelstellingen die de mensen in die landen daadwerkelijk rechtstreeks ten goede zullen komen.”

“Dus terwijl wij als Koninkrijkspartners rondjes blijven draaien in een niet functionerend Koninkrijk, worden de vraagstukken waar wij voor staan ​​op mondiaal niveau aangepakt. Het wordt daarom hoog tijd dat we met alle eilanden een Ronde Tafel Conferentie organiseren om te bespreken hoe we verder willen binnen het Nederlandse Koninkrijk”, aldus Heyliger-Marten.

Persbericht Grisha Heyliger-Marten

“This IPKO was the least productive and organized one that I have experienced thus far”, Heyliger-Marten stated in a press release. “To me, the agenda and discussions showed a worrying lack of interest and urgency when it comes to the many important issues that we have been facing within the Kingdom. The agreement list reflects this as well.”

According to Heyliger-Marten, it seems that the main issue that needs to be addressed within the Kingdom keeps being avoided. ”I said it before and I will continue saying it. We keep dancing around the big elephant in the room, which is the deficient structure of the Dutch Kingdom. It is clearly not serving the people of the islands exactly because it is deficient. So as long as we don’t eliminate those deficiencies, we can have all the IPKO’s, tripartites, landspakketen, TWO’s and Governing programs that we want, and nothing will change for the better for the people who we represent”, Heyliger-Marten stated.

“While we keep waisting time trying to make something unworkable work, more and more Caribbean nations are moving ahead and focusing on objectives like sustainable development, capacity building, decolonization, and reparations in cooperation with each other and with direct assistance of the UN. Objectives that will actually bring direct benfits to the people those nations”, according to Heyliger-Marten.

Heyliger-Marten further pointed out that the BVI is now also looking at using Article 73 of the UN Charter as a basis for achieving these objectives. In contrast, the Kingdom Relations Committee of the Dutch House of Representatives cancelled its May 10th meeting on the Article 73 factsheet that it itself commissioned. According to Heyliger-Marten, the reason cited for this cancellation was “lack of participation” from the side of factions and MP’s represented in the Committee. “This is just one very telling example that the Dutch political establishment is not interesting in real change and bringing the Dutch Kingdom in full compliance with international law”, Heyliger-Marten said.

With respect to reparations, Heyliger-Marten stated that, in addition to CARICOM’s “Ten Point Plan”, the “Permanent Forum on People of African Descent” decided last week to work on establishing a global reparations commission and conceptualizing a special global international tribunal to ajudicate reparatory claims. These concept will be presented to the United Nations General Assembly for approval.

“So while we as Kingdom partners continue to run around in circles in a non-functioning Kingdom, the issues that we face are being dealt with at a global level. It is therefore high time that we were organize a Round Table Conferene with all the islands to discuss how we want to continue within the Dutch Kingdom”, Heyliger-Marten concluded.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.