Nieuw Cotonouverdrag geldt niet voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Den Haag – De partnerovereenkomst die de Europese Unie op het punt staat te sluiten met  de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan zal niet gelden voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dat blijkt uit de besluitenlijst van de vandaag gehouden Ministerraad:

Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Post-Cotonouverdrag)

De betrekkingen tussen de Europese Unie en Organisatie van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-groep) zijn momenteel gebaseerd op de Partnerschapsovereenkomst (PSO) tussen de leden van de ACS-groep, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, uit 2000, ook bekend als het Cotonou-verdrag. Dit verdrag is van toepassing tot 30 juni 2023.

Vanuit de wens van de EU tot een intensivering van de relaties met de ACS-groep bereikten de hoofdonderhandelaars op 3 december 2020 een politiek akkoord en op 15 april 2021 werd de tekst van het nieuwe Post-Cotonouverdrag geparafeerd. Het nieuwe Post-Cotonouverdrag raakt aan diverse thema’s die vanuit het Nederlandse bilaterale perspectief belangrijk zijn, zoals duurzame economische groei. Dit verdrag faciliteert intensievere samenwerking op Nederlandse prioriteitsgebieden zoals democratie en mensenrechten, alsmede klimaatverandering. Verder biedt het verdrag concrete instrumenten om de dialoog te versterken op handelsrelaties.

De ondertekening van het Post-Cotonou-verdrag door de EU-lidstaten is voorzien voor juni 2023. Daarna is ondertekening namens de EU en de ACS-groep voorzien. In afwachting van de inwerkingtreding kunnen de EU en ACS-groep het verdrag voorlopig toepassen, voor zover dit onder EU-bevoegdheid valt. Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag sluiten. De raad stelt vast dat het verdrag niet zal gelden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.