Nederland internationaal vaak aangesproken op mensenrechten in CAS-landen

Den Haag – Het feit dat het Koninkrijk der Nederlanden één verdragsstaat is, die uit vier autonome landen bestaat, is op het internationale podium te ingewikkeld. Zo wordt het land Nederland geregeld aangesproken op wat Curaçao, Aruba en Sint Maarten doen of juist nalaten.

Daarvan maakt minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot melding in haar antwoord op vragen uit de Eerste Kamer over de zogeheten Universal Periodic Review waarbij andere VN-lidstaten de mensenrechtensituatie in het Koninkrijk becommentariëren. De bewindsvrouw benadrukt dat Nederland zich niet aangesproken voelt door kritiek op de situatie in de CAS-landen, want mensenrechten zijn een landsaangelegenheid.

Bruins Slot weerspreekt dat er “spanning bestaat tussen de Koninkrijksregering die zich aan mensenrechtenverdragen committeert en de landsregeringen die soms niet eens reageren op aanbevelingen om deze verdragen ook ten uitvoer te leggen. Betekent dit dat er naast het welbekende democratisch deficit ook een rechtstatelijk deficit is, ten minste waar het gaat over mensenrechtenverdragen?”

Lees HIER het volledige antwoord van de minister

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.