Invoering maatschappelijke ondersteuning BES per 1 januari

Den Haag – Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) streeft er naar de invoering van maatschappelijke ondersteuning op Bonaire, Sint Eustatius en Saba per 1 januari te realiseren. He besluit daartoe heeft hij vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Een van de onderdelen is de inrichting van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees HIER het ontwerpbesluit en HIER de nota van toelichting

Afspraken over maatschappelijke ondersteuning Caribisch Nederland

De openbare lichamen van Saba, Sint Eustatius en Bonaire en het ministerie van VWS zetten zich in voor het organiseren van hulp en ondersteuning voor mensen met een ziekte of beperking, en ouderen die nog thuis wonen.

Er zijn vorig jaar nieuwe afspraken gemaakt en de nieuwe regelgeving die hierbij hoort moet op 1 januari 2024 ingaan. Sinds begin dit jaar zijn de voorbereidingen van start, zodat alle organisaties er klaar voor zijn om de nieuwe werkzaamheden uit te voeren. Gedeputeerde Eviton Heyliger van Saba, gedeputeerde James Kroon van Bonaire, regeringscommissaris Alida Francis van Sint Eustatius en Maarten van Ooijen staatssecretaris van VWS zijn vandaag op 7 juni samengekomen in een bijeenkomst die gedeeltelijk fysiek op Bonaire was en gedeeltelijk online. Alle betrokken partijen onderstreepten vandaag hun inzet hiervoor.

Sterke basis voor iedereen in het Koninkrijk

Staatssecretaris van Ooijen: “Met goede maatschappelijke ondersteuning zorgen we ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan functioneren en thuis kan blijven wonen, ongeacht beperking, ziekte of leeftijd. Ik vind dat overal in het Koninkrijk een gelijkwaardig niveau van zorg en ondersteuning beschikbaar moet zijn. Ik ben dan ook ontzettend blij dat we met deze afspraken een belangrijke stap zetten richting een sterke basis voor de maatschappelijke ondersteuning.”

Zo lang mogelijk meedoen aan de maatschappij

Het doel van de afspraken is om inwoners van Caribisch Nederland met een ziekte of beperking te ondersteunen door bijvoorbeeld dagbesteding of begeleiding aan te bieden. Hier is op dit moment nog geen regelgeving over.Tijdens het bezoek van de staatssecretaris is opnieuw gesproken over het belang van maatschappelijke ondersteuning en over waar alle partijen nu staan met de implementatie van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Alle aanwezigen hebben uitgesproken zich sterk te willen maken voor de implementatie van het traject en het behalen van de ingangsdatum van 1 januari 2024.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.