Bonaire

Van Huffelen: burgers niet benadeeld door slordig werken RCN

Den Haag – Er zijn geen “signalen” dat het niet naar behoren functioneren van de unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland negatieve gevolgen heeft voor burgers, schrijft staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer.

De Algemene Rekenkamer constateert al jaren achtereen dat er tekortkomingen zijn bij het verstrekken van uitkeringen. De Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties wilde weten of daar burgers de dupe van kunnen worden. Van Huffelen: “De onvolkomenheid betreft het financieel beheer van de RCN-unit SZW in de bedrijfsvoering en de ICT. De ADR signaleert dat bij het toekennen van uitkeringsrechten en het bepalen van de hoogte van deze rechten fouten kunnen optreden. Voor de uitkering bij ziekte en ongevallen raken eventuele onvolkomenheden de compensatie naar werkgevers. Bij de onderstand en pensioenen is sprake van een mogelijk direct effect naar burgers omdat de bevolkingsadministratie niet actuele informatie kan bevatten. Er zijn geen signalen dat de onvolkomendheid leidt tot (negatieve) gevolgen voor de inwoners van Caribisch Nederland. Er is inmiddels een verbetertraject ingezet.”

Vorig jaar werd een klokkenluider die aandacht vroeg voor de slordige werkwijze van de SZW-unit prompt op straat gezet door de Rijksdienst Caribisch Nederland.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.