Antwoord op knullige vraag maakt Kamercommissie niet wijzer

Den Haag – Van het antwoord op de enige vraag die de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties had over het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds, zullen de vragenstellers niet veel wijzer worden.

Dat ligt niet aan de Rekenkamer, maar aan de knullige vraagstelling. In reactie op de kanttekening van de Rekenkamer dat “het toenemend aandeel van bijzondere uitkeringen in de inkomsten van de BES-eilanden op gespannen voet staat met het doel de lokale autonomie van de openbare lichamen te bevorderen, diende de Kamercommissie de volgende vraag in: “Kunt u nader toelichten op welke wijze het verstrekken van bijzondere uitkeringen van invloed is op de lokale autonomie?”

Vandaag kreeg de commissie antwoord: “De Openbaar Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba ontvangen vanuit het Rijk een vrije uitkering uit het BES-fonds en bijzondere uitkeringen vanuit departementale begrotingen. Over de besteding van de vrije uitkering kunnen de openbare lichamen autonoom beslissen. Een bijzondere uitkering is geoormerkt geld dat bestemd is voor een door het beleidsdepartement bepaald doel. De openbare lichamen moeten over de besteding van dit geld verantwoording afleggen aan de departementen.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.