29% inwoners Caribisch Nederland heeft inkomen onder ‘ijkpunt’

Den Haag – 29% van de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft een inkomen dat lager ligt dan het ‘ijkpunt sociaal minimum’.

Aangezien dat ijkpunt zo’n 30% onder de reële noodzakelijke kosten van levensonderhoud ligt, is het percentage burgers dat onder de armoedegrens levert aanzienlijk hoger dan de 29% die het kabinet aanhoudt.

Klik HIER voor de antwoorden van staatssecretaris Van Huffelen op vragen van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en BES-fonds.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.