“Ziet het kabinet het Koninklijk Huis als betrokkene bij slavernij?”

Den Haag – Worden leden van het Koninklijk Huis mede als ‘betrokkenen’ gezien bij het Nederlandse slavernijverleden? Die vraag heeft de Partij voor de Dieren gesteld naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport ‘Ketenen van het verleden’ dat voor het kabinet Rutte reden was excuses voor de Nederlandse rol in de slavernij aan te bieden.

De vraag is pikant omdat koning Willem-Alexander bij de nationale herdenking van de slavernij op 1 juli zal spreken en er druk wordt gespeculeerd of hij dan eveneens excuses zal maken. De Partij voor de Dieren: “De minister-president schrijft: “Zij maakt excuses voor de rol en betrokkenheid van onze historische, bestuurlijke voorgangers bij het toestaan, mogelijk maken, bevorderen, bestendigen en profiteren van slavenhandel en slavernij die de menselijke waardigheid langdurig en structureel hebben ondermijnd.”. Wie worden hier tot de ‘bestuurlijke voorgangers’ gerekend? Worden leden van het Koninklijk Huis mede als ‘betrokkenen’ gezien?”

In de kabinetsreactie wordt ook ingegaan op de betrokkenheid van de Staten-Generaal bij de slavenhandel. “Graag beschikken de fractieleden van de PvdD over een kopie van de documenten waaraan de in deze alinea vervatte informatie is ontleend. Bent u bereid die met de Kamer te delen? Welk wettelijk mandaat werd gegeven? Wat wordt bedoeld met dat de Staten-Generaal ook als co-financier optraden?” aldus de vragenstellers.

De overige fracties hebben geen vragen ingediend.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.