Na 13 jaar goedkeurende accountantsverklaring jaarrekening Bonaire

Kralendijk – Voor het eerst sinds Bonaire in 2010 een bijzondere gemeente van Nederland is geworden, is de Jaarrekening (over 2022) voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien.

Gedeputeerde Jolinda Craane: “Dit is het mooie resultaat van de inzet van onze medewerkers. Gezamenlijk hebben zij de afgelopen maanden met veel energie en toewijding ervoor gezorgd dat we weer een belangrijke stap hebben kunnen zetten op weg naar een duurzame financiële huishouding. Een transparant en professioneel jaarverslag is de basis voor goed openbaar bestuur.”

Een goedkeurende accountantsverklaring betekent dat de jaarrekening aan alle wettelijke eisen voldoet, dat financiële informatie compleet is en op de juiste wijze is onderbouwd en gepresenteerd en dat het OLB voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Overigens mag het financiële resultaat ook gezien worden met een surplus van 2,2 miljoen dollar. Dit komt onder andere door meer inkomsten uit de nieuwe toeristenbelasting, de motorrijtuigenbelasting en het opleggen van achterstallige logeergastenbelasting en verhuurautobelasting. In de begroting was rekening gehouden met een tekort.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.