Nog veel onduidelijk over koninkrijksconferentie, zelfs de datum is nog niet vastgesteld

Den Haag – Over de later dit jaar te houden Koninkrijksconferentie is nog veel onduidelijk, inclusief de datum: “Gestreefd wordt naar eind 2023”, schrijft staatssecretaris Van Huffelen in haar reactie op de ‘afsprakenlijst’ van het in maart gehouden Interparlementair Koninkrijksoverleg. Op verzoek van de Tweede Kamercommissie heeft zij haar reactie aan de vooravond van het vandaag begonnen IpKo naar de Kamer gestuurd.

“Momenteel wordt onder coördinatie van Curaçao, gewerkt aan het instellen van een Koninkrijkscommissie. Deze commissie, bestaande uit afvaardigingen van de vier landen, is verantwoordelijk voor de organisatie en invulling van het programma van de Koninkrijksconferentie. In welke vorm aan de wensen van de parlementen, om een rol te hebben bij de Koninkrijksconferentie, tegemoet gekomen kan worden, wordt bezien door deze commissie. Dit geldt ook voor een eventuele rol voor private stakeholders, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Over de locatie en precieze datum van de conferentie vindt nog overleg plaats tussen de landen”, aldus Van Huffelen.

“Er wordt op dit moment door de vier landen samengewerkt om vorm te geven aan deze conferentie. Er wordt onder andere onderzocht op welke wijze het beste inhoudelijk invulling gegeven kan worden aan verschillende onderwerpen, zoals de verdeling van verantwoordelijkheden binnen het Koninkrijk – en het democratisch deficit. Daarnaast wordt ook gekeken naar het eventueel inbrengen van mogelijke aanvullingen daarop met onderwerpen als armoedebestrijding, gezondheidszorg, mensenrechten en onderwijs. Omdat dit grote onderwerpen zijn, wordt momenteel besproken welke mogelijkheden er zijn om al deze onderwerpen op een goede manier een plek te geven tijdens de conferentie.”

Overigens is jaren geleden ook al eens een poging gedaan jaarlijks een koninkrijksconferentie te organiseren. Na twee vruchteloze bijeenkomsten en terugkerend gedoe over de agenda is het initiatief een stille dood gestorven.

Lees HIER de gehele brief van Van Huffelen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.