Informatiesessies over nieuw ruimtelijk ontwikkelingsprogramma BES

Den Haag – Ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan de komende week de boer op met een nieuw Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma voor Caribisch Nederland.

Geïnteresseerden op Bonaire (1 juni), Sint Eustatius (5 juni) en Saba (8 juni) kunnen een presentatie bijwonen van het ruimtelijke rijksbeleid, waarbij in het bijzonder aandacht zal zijn voor de implicaties voor de ruimtelijke ordening. Na de presentaties volgen informele inloopsessies, waarin geïnteresseerden in gesprek kunnen gaan met de vertegenwoordigers van het programma voor verdere vragen en aanvullende informatie.

Het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland (ROP CN) is een programma waarin de beleidsdoelstellingen worden beschreven die gevolgen hebben voor de ruimtelijke ordening op de BES-eilanden. Het programma schept daarmee belangrijke kaders voor de ruimtelijke ontwikkelingsplannen op de eilanden. Het programma richt zich op diverse ruimtelijke beleidsopgaven, zoals bevolkingsgroei, voldoende woningen, klimaatverandering, het behoud van culturele en natuurlijke waarden.

Het ROP CN biedt een overzicht van het rijksbeleid en stelt maatregelen voor om duurzame ruimtelijke ontwikkeling te realiseren. Het bevordert gestructureerd overleg tussen de openbare lichamen en de Rijksoverheid en draagt bij aan een integrale beleidsstructuur op de eilanden.

Later in juni zal verantwoordelijk minister Hugo de Jonge een bezoek brengen aan de eilanden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.