Bonaire

Van Huffelen opnieuw door de knieën voor Aruba

Den Haag – Ook zonder invoering van de Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft) is het kabinet Wever-Croes verzekerd van verlenging van de per 10 oktober aflopende coronalening.

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) heeft de voorwaarde dat de lening alleen wordt geherfinancierd indien de RAft van kracht is, laten vallen. Dat bleek vandaag in een debat met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Volgens de bewindsvrouw is het praktisch niet haalbaar de rijkswet voor 10 oktober vastgesteld te krijgen omdat “het veel werk vergt.”

Dat argument verbaasde VVD-Kamerlid Roelien Kamminga: “De rijkswet ligt er al een tijdje. Ik word hier ongemakkelijk van.” In 2021 bereikte toenmalig staatssecretaris Knops overeenstemming met de Arubaanse regering over de inhoud van de RAFT. Op 11 februari 2022 is het wetsontwerp vergezeld van een advies van de Raad van State van het Koninkrijk met instemming van Oranjestad aan de Kamer en de Staten van Aruba aangeboden.

Beide parlementen hebben in mei 2022 hun commentaar en vragen ingediend. Deze zijn tot op heden niet beantwoord omdat het kabinet Wever-Croes en de MEP-fractie bij nader inzien niets voelen voor de RAft. Om de druk op te voeren dreigde Van Huffelen de coronalening niet te herfinancieren als Aruba niet alsnog zou meewerken aan de totstandkoming van de RAft. Die voorwaarde laat ze nu vallen, bleek vandaag in het debat.

De staatssecretaris werkt aan een regeling voor de periode na 10 oktober zo lang de RAft niet is ingevoerd: de lening wordt geherfinancierd, want als dat niet gebeurt kan dat tot een “onwenselijke situatie leiden”, aldus Van Huffelen. Nederland zal een marktconforme rente in rekening brengen. Komt de RAft alsnog tot stand, dan kan de rente worden verlaagd. De bewindsvrouw noemde dat een “incentive” voor de regering en Staten van Aruba hun verzet tegen de rijkswet op te geven.

Joba van den Berg (CDA) vroeg naar de normen die aan de verlenging van de coronaleningen voor Curacao, Aruba en Sint Maarten worden verbonden. De staatssecretaris bleef er vaag over, maar zei wel dat de criteria niet zo streng moeten zijn dat de landen worden belemmerd lange termijn investeringen te doen.

Roelien Kamminga is er niet gerust op. Op haar verzoek volgt er een tweeminutendebat waarin zij en anderen moties kunnen indienen om het beleid bij te sturen.

Kijk HIER het commissiedebat terug

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.