Nationale ombudsman komt met visie op armoedeproblematiek BES

Den Haag – Er worden wel stappen gezet om de situatie in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren, “maar de stappen gaan te langzaam en hebben nog weinig effect.” Dat staat te lezen in het Jaarverslag van de Nationale ombudsman dat vandaag door Reinier van Zutphen aan de Tweede Kamer is aangeboden.

In het Jaarverslag is zoals gebruikelijk een apart hoofdstuk aan Caribisch Nederland gewijd, waarin – onontkoombaar – wordt ingegaan op het nog altijd ontbreken van een sociaal minimum: “In 2023 presenteert de Nationale ombudsman samen met de Kinderombudsman

zijn visie op de armoedeproblematiek in Caribisch Nederland. Deze visie is mede gebaseerd op de drie onderzoeken. Vooruitlopend daarop heeft de ombudsman er meerdere keren voor gepleit om zo snel mogelijk een sociaal minimum voor de eilanden vast te stellen. Een inkomen gebaseerd op reële kosten van levensonderhoud en een inkomen waarvan deze burgers kunnen rondkomen. Hoewel de kwestie weliswaar hoger op de politieke agenda staat van het kabinet, hebben de eilandbewoners nog weinig tot geen concrete verbetering in hun situatie ervaren.”

Klik HIER het gehele Jaarverslag

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.