Minister èn professor: Internationale kritiek op Auteurswet BES snijdt geen hout

Den Haag – Aan de Auteurswet BES mankeert niets, meldt minister voor Rechtsbescherming Weerwind vandaag aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor die mededeling is een brief van de internationale organisatie Knowledge Rights 21. Die vindt dat de Auteurswet BES de toegang tot informatie, kennis en cultuur op Bonaire, Sint Eustatius en Saba belemmert en dringt daarom aan op nader onderzoek.

Prof. mr. D.J.G. Visser, hoogleraar auteursrecht aan de Universiteit Leiden, heeft de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laten weten onderzoek onnodig te vinden. Er is hem geen enkel voorbeeld bekend waarin de toepassing van de Auteurswet BES in de praktijk problemen oplevert.

Visser wijst er, aldus Weerwind, terecht op dat de Auteurswet BES, anders dan Knowledge Rights 21 beweert, helemaal niet in de weg staat aan verspreiding van overheidspublicaties. “Sterker nog, artikel 11 lid 2 van de Auteurswet BES biedt daarvoor zelfs meer ruimte dan het equivalente artikel 15b van de Nederlandse Auteurswet. Verder gaat Knowledge Rights 21 eraan voorbij, aldus prof. mr. D.J.G. Visser, dat op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zo nodig afspraken mogelijk zijn over het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. Tot slot zouden bij een discussie over aanpassing van de Auteurswet BES ook andere bepalingen kunnen worden betrokken waarvan de aanpassing zou kunnen leiden tot extra verplichtingen en heffingen die de BES onwelgevallig zijn”, aldus Weerwind.

“De Rijksdienst Caribisch Nederland meldde desgevraagd ook niet bekend te zijn met problematische situaties die tot aanpassing van de Auteurswet BES nopen. Ik sluit mij derhalve aan bij de conclusie van prof. Mr. Visser dat onderzoek naar aanpassing van die wet noch nodig, noch raadzaam is”, aldus de minister.

Knowledge Rights 21 omschrijft zichzelf als een internationaal programma ter versterking van het recht op kennis door daarvoor benodigde veranderingen in wetgeving en de dagelijkse praktijk te bewerkstelligen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.