Nog altijd geen akkoord over verlengen coronaleningen

Den Haag – Er is nog altijd geen zicht op een akkoord tussen Nederland en Curaçao, Aruba en Sint Maarten over het omzetten van de in oktober aflopende coronasteun naar langlopende leningen.

Het al maanden durende ambtelijk overleg over de voorwaarden zoals looptijd, rente en een aflossingsschema, heeft niet voor een doorbraak gezorgd. Dat komt mede door de toenemende zorgen aan Haagse kant over de houding van de regeringen van de CAS-landen. 

Zo blijft het kabinet Wever-Croes ondanks eerdere toezeggingen weigeren mee te werken aan de totstandkoming een Rijkswet Aruba financieel toezicht. De regeringen in Willemstad en Philipsburg stellen zich in Haagse ogen te passief op om zich voor te bereiden op het leegraken van de pensioenkas van Ennia. De verzekeringsmaatschappij is door zijn eigenaar, de Iraans/Amerikaanse zakenman Ansary leeggeroofd. Die is weliswaar veroordeeld tot terugbetaling van een miljard, maar het hoger beroep wordt in juni behandeld. Het is de vraag of Ennia ooit een cent terugziet.

Uit berichtgeving van het Antilliaans Dagblad kan worden opgemaakt dat staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen een akkoord over verlenging van de coronaleningen verbindt aan het financieel toezicht op Aruba en, voor wat betreft Curaçao en Sint Maarten, aan het Ennia-dossier.

Op voorhand staat vast dat de landen ook bij een gunstige rente vele tientallen jaren nodig zullen hebben om de leningen af te lossen. De wens aan Caribische zijde om in elk geval voor gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking te komen, lijkt niet te worden verhoord.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.