Van der Linden plaatsvervangend regeringscommissaris Statia

Den Haag – De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht van staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot benoeming van de nieuwe plaatsvervangend regeringscommissaris van Sint Eustatius: Nicoline van der Linden- Geertsema.

De nieuwe plaatsvervangend regeringscommissaris start op 15 juni met haar taken. Ze volgt mevrouw Claudia Toet op die als directeur Belastingdienst Caribisch Nederland aan de slag gaat bij de Belastingdienst op Bonaire.

Nicoline van der Linden is een ervaren manager met een brede politiek bestuurlijke ervaring. Van 2020 tot heden, was zij plaatsvervangend programmadirecteur van de Programmadirectie Versterken en Perspectief Groningen, voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat.

Bij het ministerie van BZK was zij waarnemend afdelingshoofd Sociaal domein bij de directie Bestuur, Financiën en Regio’s en eerder was zij waarnemend  afdelingshoofd Koop en Kapitaalmarkt van de directie Woningmarkt. Van der Linden was van 2009 tot begin 2016, afdelingshoofd Koninkrijksverhoudingen bij de directie Koninkrijksrelaties.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.