Qredits en Bonaire slaan de handen in één voor de ontwikkeling van de agrarische sector

Kralendijk – Qredits en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) hebben op 16 mei jl. tijdens een persconferentie een nieuwe zakelijke lening, onder de naam Agrilening, geïntroduceerd. Dit gebeurde bij de LVV en in de nabijheid van Gedeputeerde Craane, Gedeputeerde Thielman, Gedeputeerde Kroon, team Qredits Bonaire, (potentiële) boeren en vertegenwoordigers van de media. Het doel van deze lening is het stimuleren van ondernemersactiviteiten in de agrarische sector op Bonaire die vooral zullen bijdragen aan de productie van fruit, groenten en lokaal vlees. Daarnaast zal het programma  ‘AGRI Business Academy’ worden uitgevoerd voor hoveniers van groenten en fruit die hun hobby in een onderneming willen omzetten.

Ondernemersinitiatief in de  agrarische sector

Één van de prioriteiten van het Bestuurscollege is het bevorderen van duurzame  agrarische activiteiten, de voortdurende beschikbaarheid van lokale groenten, fruit en vlees, en het verminderen van de invoer van niet-verwerkte consumptiegoederen. Niet te vergeten de banen die gecreëerd kunnen worden door de ontwikkeling van de deze sector. Een drijfveer die het Openbaar Lichaam Bonaire de afgelopen jaren heeft gecreëerd is de beschikbaarheid van percelen op het terrein van LVV voor ondernemers die fruit en/of groenten willen planten en vee willen houden voor consumptie. Daarnaast is het programma ‘Simia pa Produkto’ in het leven geroepen waarbij verschillende coaches zijn aangesteld om ondernemers te helpen bij het schrijven van hun ondernemingsplan. Verder heeft het OLB fondsen beschikbaar gesteld om de helft van de tractorkosten voor het ploegen van een landbouwgrond te dekken.

“Met dit product ontstaat er extra financiële ruimte voor groei en verduurzaming van bestaande agrarische bedrijven en een mogelijkheid voor een goede start van nieuwe bedrijven in de sector. Een constructieve bijdrage aan de sector, economische diversificatie en lokale voedselproductie op het eiland. Daarnaast zal het Bestuurscollege mogelijkheden verkennen om additionele subsidies beschikbaar te stellen voor verdere ontwikkeling van de agrarische sector op Bonaire.” – gedeputeerde Hennyson Thielman.

Agrilening

De Agrilening kan worden gebruikt als werkkapitaal en/of investeringen om agrarische activiteiten te realiseren, zoals gewas- en veeteelt, verwerking van agrarische producten en diensten die bijdragen aan het succes van agrarische activiteiten. Deze lening is bedoeld voor degenen die hun agrarische activiteiten willen omzetten van een hobby naar een bedrijf of voor bestaande ondernemers in de agrarische sector die de volgende stap in hun bedrijf willen zetten. Het maximale bedrag dat kan worden verstrekt is $100.000,- tegen een rente van 2%. Deze lening heeft een maximale looptijd van 60 maanden. Daarnaast kan de aanvrager in aanmerking komen voor een aflosvrije periode van 6 of 12 maanden waarbij alleen rente kan worden betaald.

‘AGRI Business Academy’

In combinatie met de Agrilening zal ook een onderwijsprogramma worden uitgevoerd onder de naam ‘AGRI Business Academy’. Dit is een variant van de ‘Small Business Academy’ van Qredits, gericht op mensen die agrarische activiteiten als hobby uitoefenen en zich willen voorbereiden op het ondernemerschap in de betreffende sector. Het programma duurt 10 tot 12 weken, en er vinden wekelijks 2 tot 3 sessies plaats. Tijdens het programma worden onderwerpen behandeld die verband houden met de technische aspecten van landbouw en het zakendoen als boer. De kosten voor het programma bedragen $50, en daarmee ontvangen de deelnemers een boek met verwijzingen naar ondernemersonderwerpen, toegang tot de lessen en een e-learning die uiteindelijk een ondernemingsplan en een financieel plan zal opleveren. Als eindopdracht presenteren de deelnemers hun ondernemingsplan door middel van een pitch en ontvangen zij een certificaat. De inschrijving vindt online plaats en de inschrijvingstermijn sluit op 9 juni 2023.

Uitreiking van de 1ste Agrilening

Bij het afsluiten van de persconferentie werd aangekondigd dat de eerste Agrilening uitgereikt wordt aan de heer Eric Curiel. Een symbolische cheque werd onder anderen door de Gedeputeerden aan hem uitgereikt om de financiering bekrachtigen. Eric is hobbymatig begonnen met het fokken van geiten voor de productie van vlees. Zijn hobby is door de jaren meer dan een hobby geworden, reden waarom hij in 2022 heeft besloten om de overstap te doen naar ondernemerschap. Eric zal handelen onder de naam Queen Clarita Quality Food Products E.Z. en zal zich vestigen op een stuk perceel te LVV. Naast de financiering zal hij ook additionele steun van de overheid krijgen voor de bouw van een moderne veestal. Eric’s missie is om bij te dragen aan de naamsbekendheid van de Bonairiaanse geitenvlees door hoog kwalitatief vlees en andere delen van de geit zowel lokaal aan te bieden en het Caribisch gebied te exporteren. Dit wil hij graag in samenwerking met andere boeren doen.

Meer dan krediet alleen Dankzij de Agrilening kunnen (potentiële) ondernemers in de agrarische sector op Bonaire hulp krijgen door middel van de financiering. Daarnaast kunnen zij als Qredits-klant beroep doen op een Qredits Coach om te sparren over mogelijke oplossingen voor uitdagingen die zij tegenkomen tijdens de uitvoering van het businessplan en deel te nemen aan de trainingen die Qredits aan haar klanten biedt. Door meer te bieden dan alleen financiering wil Qredits de ondernemers stimuleren om het beste uit zichzelf en hun bedrijf te halen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.