Ingrid Sealy plaatsvervangend waarnemend gezaghebber Bonaire

Kralendijk – Ingrid Sealy, hoofd van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst op Bonaire (IND), is per 17 mei benoemd tot plaatsvervangend waarnemend gezaghebber. De vacature is ontstaan door het vertrek van gezaghebber Rijna.

Waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond heeft na overleg met de eilandsraad Sealy benoemd als plaatsvervangend waarnemend gezaghebber. De procedure van de eedaflegging heeft inmiddels plaatsgevonden. Als plaatsvervangend waarnemend gezaghebber zal mw. Sealy bij afwezigheid van de waarnemend gezaghebber Nolly Oleana in functie treden met alle wettelijke bevoegdheden die bij het ambt van gezaghebber horen. Zo wordt de continuïteit van het ambt van de gezaghebber gewaarborgd.

Ingrid Sealy is geboren in Nederland en opgegroeid op Bonaire. Ze studeerde criminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze heeft haar ervaring opgedaan in de reclassering, jeugdzorg en ambulante hulpverlening, gevolgd door verschillende managementfuncties o.a. ook binnen het openbaar lichaam Bonaire. Hier heeft zij ook ervaring opgedaan in de crisisorganisatie. Zij bekleedt nu de functie van hoofd van de unit van de IND op Bonaire en zal dit blijven doen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.