Commissie Sociaal Minimum bezoekt BES-eilanden

Kralendijk – De Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland bezoekt deze week Bonaire, na vorige week Saba en Sint Eustatius te hebben bezocht.

De onafhankelijke commissie, die is ingesteld naar aanleiding van een motie vanuit de Tweede Kamer, onderzoekt wat huishoudens op Bonaire, Saba en Sint Eustatius nodig hebben om rond te komen en mee te doen in de samenleving. Tijdens het werkbezoek gaat de commissie op elk van de eilanden in gesprek met de lokale bevolking, NGO’s, instanties en bestuurders.

De meeste leden van de commissie hebben reeds specifieke kennis van de eilanden, desalniettemin verwacht de commissie door dit bezoek beter geïnformeerd te raken over de huidige stand van zaken om haar taak goed te kunnen vervullen. Het ter plekke luisteren naar de stemmen uit de gemeenschap, helpt de commissie om een goed beeld te krijgen van wat de mensen op elk van de eilanden nodig hebben. De commissie zal daarnaast ook kritisch kijken naar de manier waarop een sociaal minimum wordt bepaald, kan worden ingevoerd en de effecten hiervan op de economie en de maatschappij.

Commissievoorzitter Glenn Thodé: “Op elk van de eilanden die we bezoeken helpen onze gesprekspartners ons om het beeld over het leven rond en onder het sociaal minimum aan te scherpen. Op Bonaire was tijdens de manifestatie op 12 mei een duidelijk signaal hoorbaar. De armoedeproblematiek is groot en het is een complexe opgave die dringende aandacht en actie eist. De commissie zal zich inspannen om alle stemmen uit de drie openbare lichamen en uit Den Haag in haar bevindingen een plek te geven, vergezeld met handelingsperspectief voor de hoognodige aanpak van de armoedeproblematiek.”

De commissie zal de opgedane informatie en inzichten van het werkbezoek aan de drie eilanden verwerken in haar rapport. De commissie streeft ernaar uiterlijk 1 oktober 2023 haar eindrapport te presenteren. Het is daarna aan het Kabinet om te reageren hoe met de adviezen om te gaan.

Commissieleden

De leden van de onafhankelijke commissie brengen expertise samen vanuit de wetenschap, de Caribische context en kennis van de regelingen in het hele Koninkrijk. De leden nemen zitting op persoonlijke titel.

De samenstelling is als volgt:

•          Dhr. mr. dr. G.A.E. Thodé (voorzitter)

•          Dhr. G. Berkel, BSc

•          Dhr. P.R.J. Comenencia, MA

•          Dhr. B. F. El Hage

•          Mw. S.A. Heilbron

•          Mw. C.A. Ortega-Martijn, BSc

•          Mw. prof. mr. dr. W.L. Roozendaal

•          Dhr. dr. A. Vliegenthart

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.