Caribbean Climate en Energy Conference start voor vierlandoverleg

Oranjestad – De eerste, samen door Aruba en Nederland georganiseerde Caribbean Climate and Energy Conference (CCEC) heeft enkele concrete resultaten opgeleverd, zoals samenwerkingsovereenkomsten voor meer duurzame en betaalbare energie op Aruba, Sint Maarten en Curaçao, een nieuw op te richten vierlandenoverleg en een routekaart voor de transitie binnen het Koninkrijk. Ook zijn knelpunten geïdentificeerd die in aanloop naar de volgende CCEC worden opgepakt.

De conferentie vond plaats op Aruba en had ten doel om (ei)landen bij elkaar te brengen om samenwerking tussen eilanden te stimuleren en kennis en best-practices uit te wisselen over de problemen die zich op eilanden voordoen als gevolg van klimaatverandering.

Minister Jetten (Klimaat en Energie): “Eilanden staan aan de frontlinie van klimaatverandering en voelen zich terecht in de steek gelaten door een gebrek aan hulp en klimaatactie vanuit grotere en meer welvarende landen. Het is daarom hoog tijd dat er meer aandacht en ondersteuning komt voor eilanden bij het aanpakken van problemen die door klimaatverandering worden veroorzaakt. De resterende tijd is echter te kort om op ieder eiland opnieuw het wiel uit te vinden. Daarom wilde ik met de organisatie van de allereerste Caribbean Climate and Energy Conference de samenwerking tussen eilanden opzoeken en versterken. Alleen zo kunnen we de klimaatproblemen op eilanden snel genoeg aanpakken.”

Samenwerking

De eerste dag van de CCEC stond in het teken van de (ei)landen binnen het Koninkrijk met onder meer een rondetafelgesprek met de zes eilanden, voorgezeten door minister Jetten en minister-president Wever-Croes van Aruba. Afgesproken is dat er een routekaart komt voor het hele Koninkrijk voor de transities op het gebied klimaat en energie. Daarnaast gaan de vier landen binnen het Koninkrijk (Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten) nauwer samenwerken binnen een nieuw op te richten vierlandenoverleg klimaat en energie. Daarmee bouwen zij voort op de samenwerking die in aanloop naar de voorgaande klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Egypte (COP27) is gestart met een gezamenlijke Koninkrijksinzet voor klimaatconferenties van de Verenigde Naties (VN).

Betaalbaar

Minister Jetten ondertekende met minister-president Wever-Croes van Aruba en minister-president Jacobs van Sint Maarten samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van duurzame energie. De ambitie is om op de eilanden met behulp van Nederlandse kennis en kunde snel meer duurzame energieprojecten te realiseren zodat Arubanen en Sint Maartenaren kunnen profiteren van schone, betaalbare energie. Ook met Curaçao wordt een degelijke samenwerkingsovereenkomst ondertekend tijdens het bezoek van minister Jetten aan het eiland komende maandag.

Internationaal

Dag twee en drie van de conferentie waren internationaal georiënteerd. Vertegenwoordigers van eilanden uit de Caribische regio en eilandstaten in de Stille Oceaan gingen met relevante partijen zoals VN-organisaties, kennisinstituten en financiële instellingen in gesprek over rechtvaardigheid in de klimaattransitie, klimaatbestendige ecosystemen en de financiering van klimaatactie – thema’s die in het bijzonder relevant zijn voor eilanden.

Tijdens deze gesprekken kwamen een aantal zaken naar voren die een belemmering vormen voor klimaatactie op eilanden. Dit gaat om een gebrek aan capaciteit om klimaatplannen te maken en uit te voeren, geen of onvoldoende toegang tot actuele en betrouwbare data en het ontbreken van capaciteit en expertise om ingewikkelde procedures te doorlopen die toegang geven tot financiering. Het kabinet wil deze punten de komende tijd in samenwerking met de eilanden oppakken, in aanloop naar de volgende CCEC.

Slotspeech minister Jetten

Hello everybody,

We are already almost half way through the final day of the Caribbean Climate and Energy Conference. And what a fruitful couple of days it has been. We intensified cooperation within the Kingdom, by signing agreements to roll out renewable and affordable energy on Aruba and Sint Maarten and work towards our common goals by holding regular climate and energy consultations with the four countries within the Kingdom. 

Secondly, we focused on important topics for Small Islands Developing States. Such as a Just Energy Transition, building resilient ecosystems and creating the financial architecture to allow islands to get access to finance without having to go through endless bureaucratic procedures. And one thing became crystal clear. This can only work if the preconditions are in order, such as sufficient capacity and access to reliable data.

It is imperative that we cooperate on these issues. By pooling resources, creating regional – or even global – institutions and developing strategies that are tailor made to the needs of islands. When I look back on this conference, I am optimistic that it can serve as a stepping stone towards more and closer cooperation on the important topic of climate change.  Because, while most islands might not have a big carbon footprint. The challenges regarding affordability of energy, the protection of ecosystems and improving resilience are both great and urgent.

Therefore, like many of us said an holistic approach is needed. An approach that does justice to the knowledge that is already available in local communities. An approach that not only addresses the challenges regarding climate change, but also improves the socioeconomic challenges on the islands  And an approach that not only focuses on renewable energy, but also on strengthening resilience and adopting sustainable practices.

And I invite you to work with us towards developing this tailor made approach for small islands. Let’s bring them to UN, EU, financial institutions and other relevant organizations. So that islands, that are already on the frontline of climate change finally get the climate justice they deserve.

I would like to thank you all for sharing your ideas and best practices with us. I have heard many concrete ideas to further the climate and energy agenda on small islands. One remark that was shared during the conference stuck with me in particular. Nature and culture are at the heart of every island.  And I can say that based on my visits to the islands I can confirm this and have experienced that myself. My response to that remark is: let’s add sustainability to that. So that over the coming years we can say: nature, culture and sustainability are at the heart of every island. I am deeply motivated and committed to work together towards achieving this goal. So that we can preserve our beautifully islands. For our inhabitants, for our unique nature and for many more generations to come. Thank you.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.