Rutte formeel gesommeerd Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering

Den Haag – Zeven Bonairiaanse burgers hebben samen met Greenpeace via hun advocaten minister-president Rutte gesommeerd ervoor te zorgen dat het kabinet concrete maatregelen neemt om Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zij verwijten de regering ‘nalatigheid’.

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat de impact van klimaatverandering in het Caribisch gebied nu al het dagelijks leven raakt en dat Bonaire in de nabije toekomst voor een groot deel dreigt te overstromen als niet snel maatregelen worden genomen. De sommatiebrief is een laatste waarschuwing voordat de eisers de Staat dagvaarden bij de rechtbank. Vertegenwoordigers van de Caribische diaspora en Greenpeace hebben voorzien van een spandoek (“Wij eisen rechtvaardigheid – Klimaatzaak Bonaire) bij het Torentje aandacht gevraagd voor hun zorgen.

Jackie Bernabela, 65 jaar en docente, is een van de eisers: “Ik zie dat klimaatverandering effect heeft op Bonaire, ook al is ons eiland klein en onze uitstoot ook. Tot nog toe luisteren ze niet naar ons. Als er geen druk wordt uitgeoefend op Den Haag, gebeurt er niks op Bonaire.” Sociaal werker Danique Martis (25): “Het is belangrijk dat de Nederlandse regering verantwoordelijkheid neemt. Caribisch Nederland is al te lang vergeten. Wij willen klimaatrechtvaardigheid. Voor Europees Nederland zijn er wel plannen voor bescherming tegen de stijgende zeespiegel en andere gevolgen van de klimaatcrisis, maar voor Bonaire nog niet.” “De bewoners van Bonaire moeten niet als tweederangsburgers behandeld worden, we hebben recht op gelijke behandeling”, vindt Onnie Emerenciana (60, tuinder).

Lees HIER de sommatiebrief aan Rutte

Directeur Andy Palmen van Greenpeace Nederland: “Het zou niet uit moeten maken of je op Bonaire, op Ameland of in Valkenburg woont. De overheid heeft de plicht om ons allemaal te beschermen tegen de overstromingen en andere levensbedreigende gevolgen van de klimaatcrisis. Ook in Caribisch Nederland. Het kabinet kiest er tot op heden voor om de inwoners van Bonaire niet te beschermen, terwijl dat hard nodig is. Daarom stellen wij vandaag samen met inwoners van Bonaire de Nederlandse Staat aansprakelijk. De overheid heeft de plicht om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken, en haar deel bij te dragen aan klimaatrechtvaardigheid voor de generaties van nu en in de toekomst. We eisen dat Bonaire beter beschermd wordt en dat de Nederlandse overheid de uitstoot van CO2 sneller omlaag brengt, want anders blijven we dweilen met de kraan open.”

Directeur van Greenpeace Nederland Andy Palmen.

De Bonairianen en Greenpeace worden bijgestaan door advocaat Minke de Haan van advocatenkantoor Kennedy van der Laan in Amsterdam: “Het kabinet lijkt tot nu toe geen gehoor te geven aan de roep om concrete actie voor Caribisch Nederland en beleid waarmee we onder de 1,5 graad opwarming kunnen blijven. Hoewel wij ons graag laten verrassen, verwachten we niet dat dit door deze sommatiebrief ineens zal veranderen. We zullen dus doorgaan met de voorbereidingen van een dagvaarding en rechtszaak tegen de Staat.”

Als de wereldwijde uitstoot niet flink naar beneden wordt gebracht, dreigt Bonaire hard geraakt te worden. Eind deze eeuw zou een vijfde van Bonaire onder water komen te staan, waaronder ook delen van de hoofdstad Kralendijk. Al veel eerder kan het eiland door de combinatie van zeespiegelstijging en krachtigere stormen te maken krijgen met grote wateroverlast. Bovendien krijgt het eiland te maken met toenemende hitte en het afsterven van koraal. Als de wereldwijde opwarming tot 1,5 graden wordt beperkt, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs, zullen de gevolgen nog steeds ernstig zijn, maar aanzienlijk kleiner dan wanneer de wereldwijde opwarming verder oploopt. Greenpeace en de eisers roepen zo veel mogelijk mensen op om hun steun voor de rechtszaak uit te spreken via https://act.gp/klimaatzaak-bonaire

Eerder deze week overhandigde kwartiermaker van de Klimaattafel Bonaire Ed Nijpels een rapport aan minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten waarin hij er bij het kabinet op aandringt vaart te maken met klimaatbeleid voor de eilanden. De bewindsman zegde toe na het zomerreces met een kabinetsreactie te komen.

In reactie op de sommatie heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verklaring uitgestuurd van minister Jetten en gedeputeerde Thielman. Dat laatste is opmerkelijk aangezien het openbaar lichaam Bonaire geen partij is een eventuele rechtszaak. Door de verklaring mede te ondertekenen lijkt het Eilandbestuur afstand te nemen van de Bonairianen die zich zorgen maken over de passieve houding van de regering.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.