Politie Sint Maarten presteert beter

Philipsburg – De Raad voor de rechtshandhaving (de Raad) heeft in zijn derde deelinspectie in het kader van een algehele review over met name aanbevelingen gerelateerd aan het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) geconstateerd dat het merendeel van de aanbevelingen is opgevolgd.

De Raad voert sinds 2020 deelinspecties uit om de status te bezien van de opvolging van aanbevelingen uit 43 inspectierapporten die opgesteld zijn van 2012 tot 2018. De eerste twee deelinspectierapporten werden in respectievelijk 2021 en 2022 gepubliceerd. De huidige en tevens derde deelinspectie betreft de mate van opvolging van de aanbevelingen uit vier rapporten over het opsporingsproces van de recherche, de aanpak van overvallen, strafrechtelijk beslag en forensische opsporing. Voor de rapporten over de recherche en strafrechtelijk beslag betreft het een tweede review. Uit deze derde deelinspectie blijkt dat van de in totaal 50 aanbevelingen, 34 aanbevelingen geheel zijn opgevolgd, 5 aanbevelingen deels zijn opgevolgd en 11 aanbevelingen niet zijn opgevolgd.

De stand van zaken in breder perspectief

Ook in dit derde deelonderzoek komt – net als in eerdere onderzoeken – naar voren dat er nog steeds niet aan verschillende basale randvoorwaarden wordt voldaan. Dit belemmert niet alleen de opvolging van de aanbevelingen, maar belemmert daarmee ook de beoogde verbetering van de geïnspecteerde onderwerpen. De (structurele) knelpunten zijn de reeds bekende, namelijk onvoldoende materiële, personele en financiële middelen. De stagnatie in de nog (deels) op te volgen aanbevelingen betreft met name de aanbevelingen waar de organisaties afhankelijk zijn van met name het Ministerie van Justitie voor de opvolging daarvan. De Raad wijst op het belang van zowel politieke steun als steun op ministerieel niveau in het investeren in de geïnspecteerde onderwerpen en in het verlengde daarvan het versterken van de strafrechtelijke handhaving van de democratische rechtsorde.

Gezien de centrale rol van het Ministerie van Justitie in het bewerkstelligen van de randvoorwaarden en in de sturing op de opvolging van de aanbevelingen ter verbetering van de geïnspecteerde onderwerpen is, volgens de Raad, de personele versterking van het ministerie daarbij onmisbaar. De Raad wijst er in zijn rapport voorts op dat als Sint Maarten een professioneel en volwaardig korps wil en in het verlengde daarvan een gedegen strafrechtelijke handhaving van de democratische rechtsorde, in het KPSM en andere lokale justitiële diensten geïnvesteerd moet worden. De Raad ziet daarbij ook kansen op het gebied van een financieel mandaat voor diensthoofden. En moedigt ook de steeds intensiever wordende samenwerkingsverbanden aan, gezien de steeds complexer wordende problematiek van criminaliteitsbestrijding. Ook hier is steun van zowel het ministerie als de politiek een onmisbare factor.

Klik HIER om het gehele rapport te lezen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.