Nederlandse regering haalt opnieuw bakzeil in ‘klifgate’ Sint Eustatius

Sint Eustatius – De Nederlandse regering heeft er opnieuw ongenadig van langs gekregen in de rechtsgang rond de weigering veiligheidsmaatregelen te nemen bij de klif onder Oranjestad. Formeel is de aangesproken partij het openbaar lichaam Sint Eustatius, maar het is de Rijksoverheid die in het klifdossier de dienst uitmaakt.

Het eilandbestuur (lees: Nederland) werd in december bij voorraad veroordeeld om binnen 3 maanden maatregelen te nemen tegen de risico’s van het instorten van de klif boven Lower Town. De rechter, die geen goed woord over had voor het handelen van de overheid, legde Statia een dwangsom op tot een maximum van 1 miljoen dollar ten gunste van de belangrijkste benadeelde, exploitant Eco Statia van het Orange Bay-hotel.

Tegen dat vonnis is hoger beroep aangetekend. Via een kort geding werd getracht te voorkomen dat in afwachting van het beroep de dwangsom kan worden opgeëist. Sinds 6 maart is de overheid 1.000 dollar per dag verschuldigd. De rekening is dus inmiddels opgelopen tot zo’n 60.000 dollar.

Mr. Luijks heeft de door advocaat Thies Leijsen (VanEps) namens de overheid aangevoerde argumenten als “onwaarachtig” terzijde geschoven. Die verweest onder meer naar de aanbestedingswet waardoor de klif niet binnen de gestelde 3 maanden zou kunnen worden beveiligd. De aanbestedingswet is echter niet van kracht in Caribisch Nederland. Ook de bewering dat het eiland de kosten niet zou kunnen dragen werd zonder omhaal van tafel geveegd: de rechter wees er fijntjes op dat het gevaar van de klif al in 2017 bekend was en er dus gespaard had kunnen worden. Mr. Luijks benadrukt in zijn vonnis dat het wel eens veel duurder voor de overheid kan uitpakken als de vrees voor instorting van de klif realiteit wordt en er schade aan gebouwen is of zelfs gewonden vallen.

Naar buiten toe doet de Nederlandse regering voorkomen dat het om een aangelegenheid van het eilandbestuur gaat, maar het zijn door Nederland aangestelde regeringscommissarissen (onder wie huidig staatssecretaris Marnix van Rij) geweest die alarmerende rapporten hebben achtergehouden en hebben nagelaten te waarschuwen voor de gevaren. Het kabinet Rutte lijkt zich schuldbewust: uit de vorig jaar verschenen Voorjaarsnota is 19 miljoen euro gereserveerd om nog dit jaar te beginnen met het stabiliseren van de klif.

Lees HIER het vonnis van de kortgedingrechter

Lees ook: Overheid nalatig door gevaar te verzwijgen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.