Bonaire

Eilandsraad Bonaire trekt ‘koloniale’ kaart richting Den Haag

Kralendijk – De nog maar net aangetreden Eilandsraad heeft het signaal afgegeven dat niet langer wordt geslikt dat Den Haag eenzijdig de onderlinge spelregels tussen de rijksoverheid en de openbare lichamen bepaalt. In een unaniem aangenomen motie wordt staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen gewaarschuwd dat zij het niet moet wagen zonder het jawoord van Kralendijk BES-wetgeving te wijzigen.

Concrete aanleiding is het voornemen de wetten WolBES en FinBES aan te passen. Daarin zijn de bestuurlijke en financiële verhoudingen van de openbare lichamen met de rijksoverheid vastgelegd. Dat is niet alleen de wens van de betrokken ministeries, de eilanden zelf dringen er zelf ook al langer op aan omdat de wetten hier en daar te knellend worden ervaren. Zo is het de bedoeling het financieel toezicht te versoepelen en wordt de omvang van de Eilandsraden in lijn gebracht met die van gemeenten.

De partijen zijn al geruime tijd in overleg over onderdelen die aanpassing behoeven. De motie waarin de Eilandsraad zich beroept op zijn status als voormalige kolonie zal politiek Den Haag dan ook rauw op het dak vallen. In de motie wordt benadrukt dat Bonaire na deel te zijn geworden van het land Nederland zijn zelfbeschikkingsrecht heeft behouden en dat “onafhankelijk toezicht nodig blijkt.”

Wijzigingen van de WolBES en FinBES kunnen uitsluitend worden doorgevoerd als de Eilandsraad daarmee instemt, aldus de motie. Niet eerder heeft Bonaire zich sinds 2010 zo assertief opgesteld richting Den Haag. Al even nieuw is de eensgezindheid tussen de elkaar doorgaans naar het leven staande fracties van de coalitie en de oppositie.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.