Curacao

Kabinet trekt half miljoen uit voor koninkrijksbeurzen

Den Haag – Het kabinet trekt een half miljoen euro uit voor het beschikbaar stellen van zogeheten koninkrijksbeurzen. Die moet de tijdelijke uitwisseling van studenten binnen het Koninkrijk vergroten.

Uit de voorjaarsnota – met aanpassingen op de begroting voor dit jaar – blijkt dat daarvoor 500.000 euro wordt vrijgemaakt. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de motie die de Tweede Kamerleden Jorien Wuite (D66) en Habtamu de Hoop (PvdA) in februari 2022 indienden. Tijdens het Vierlandenoverleg Onderwijs in januari in Willemstad stemden de onderwijsministers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten in met het voorstel van minister Robbert Dijkgraaf over te gaan tot de introductie van een koninkrijksbeurs. Of de Caribische landen financieel bijdragen aan het fonds is onbekend.

Met de nieuwe beurs kunnen jongeren uit de Caribische delen van het Koninkrijk gemakkelijker een vervolgopleiding op mbo, hbo, en wo-niveau of stage in Nederland volgen of op een van de andere eilanden. Thans kunnen studenten uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius met een beurs van Erasmus+ programma naar alle Europese landen, behalve Nederland. Dat wordt nu recht getrokken.

Uit meerdere onderzoeken – o.a. van de Nationale ombudsman – blijkt dat veel Caribische studenten in het vervolgonderwijs in Nederland tegen extra barrières aanlopen. Oorzaken zitten zowel in het voorbereidend onderwijs in het Caribisch deel van het Koninkrijk als in het vervolgonderwijs in Nederland. Er wordt daarom ook gewerkt aan de introductie van een voorbereidend ‘Caribbean academic orientation year’.

Uit de Voorjaarsnota wordt niet duidelijk welke bedragen voor de komende jaren zijn gereserveerd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.