Uittocht bij toch al onderbezet politiekorps Sint Maarten

Philipsburg – Vanwege onduidelijkheid over hun rechtspositie verlaten agenten het toch al onderbezette politiekorps van Sint Maarten. Nieuwe agenten aantrekken kan niet, omdat er een vacaturestop geldt zolang de landsbegroting voor 2023 niet is goedgekeurd. Dat meldt de Voortgangscommissie Sint Maarten in haar jongste rapportage.

Staatssecretaris Van Huffelen spreekt in een brief aan de Tweede Kamer dan ook van “een zorgelijke situatie”. Zij heeft het nogal eufemistisch over “voortgang op een weerbarstig thema als dit niet rechtlijnig verloopt”. Ruim 12 jaar na de start van de verbeterprojecten voor het politiekorps en de gevangenis is er ondanks de ruimhartige hulp van Nederland (in geld en menskracht) nog altijd geen concreet uitzicht op het bereiken van de doelen.

Niettemin blijft Van Huffelen optimistisch: “Recent zijn betekenisvolle stappen gezet”. Haar voorgangers hebben daar ook regelmatig gewag van gemaakt. De praktijk leert echter dat achtereenvolgende regeringen op Sint Maarten weinig gevoel van urgentie tonen.

Lees HIER de brief van Van Huffelen

Klik HIER voor de 45ste voortgangsrapportage

Klik HIER voor de 46e voortgangsrapportage

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.