Curacao

Curaçao “ernstig bezorgd” over aanwezigheid Russische gokmaffia

Willemstad – De regering van Curaçao zegt zich “ernstig zorgen” te maken over het bericht dat Russische gokbedrijven via het eiland opereren. Maar het kabinet Pisas is niet van plan in actie te komen omdat de huidige wetgeving op het gebied van online gaming ingrijpen in de weg zou staan, zo laat minister van Financiën Silvania in een persbericht weten.

De bewindsman is in de pen geklommen nadat de Tweede Kamerleden Kamminga en Brekelmans (beiden VVD) vorige week Kamervragen stelden over het bericht van nieuwssite Follow the Money dat Oekraïne 8 Russische gokbedrijven die onder een Curaçaose licentie online casino’s exploiteren op de sanctielijst heeft gezet.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Curaçaose regering om informatie gevraagd die nodig is om de vragen van de Kamerleden te beantwoorden. Silvania zegt “gelet op de ernst van de situatie” hieraan “de hoogste prioriteit” te geven. Maar, zo voegt hij er aan toe: de wetgeving is zo summier dat adequaat toezicht op de sector niet mogelijk is.

De minister benadrukt te werken aan een nieuwe Landsverordening op de kansspelen (LOK) om effectief toezicht mogelijk te maken. Dat gebeurt op aandringen van Nederland: “in ruil” voor de bijna 1 miljard gulden aan liquiditeitssteun wordt van het kabinet Pisas verlangd dat het de goksector aan banden legt. Met de LOK wil het echter niet zo vlotten en onlangs nog beklaagde staatssecretaris Van Huffelen zich erover dat Willemstad geen informatie deelt.

Curaçao heeft de bedenkelijke reputatie wereldhoofdstad van de gokmaffia te zijn. Fatsoenlijk ogende lokale masterlicentiehouders zijn niet anders dan groothandels in sublicenties. Die zijn vooral in trek bij internationale criminele organisaties die met drugs-, mensen- en wapenhandel verdiende geld via hun Curaçaose onlinecasino’s eenvoudig kunnen witwassen.

Hoewel die praktijken al zo’n 20 jaar bekend zijn en Silvania de handel in sublicenties “ongewenst” noemt, heeft geen regering geprobeerd er een einde te maken.

Persbericht minister Silvania

Op 19 april jl. hebben Tweede Kamerleden Kamminga en Brekelmans aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Rechtsbescherming Kamervragen gesteld over het bericht ‘Zelensky wil actie tegen Russische gokbedrijven op Curaçao’.

Het bericht ‘Zelensky wil actie tegen Russische gokbedrijven op Curaçao’ is op 18 april gepubliceerd op de website van onderzoekjournalistiekbureau Follow The Money. In het artikel wordt verwezen naar de sancties die door de Oekraïense overheid zijn ingesteld tegen bedrijven en personen die volgens de Oekraïense president gelden voortvloeiend uit ‘gambling business schemes’ hebben gebruikt tegen Oekraïne.

Uit onderzoek is gebleken dat minimaal acht online gaming bedrijven die worden genoemd in de sanctielijsten op Curaçao zijn gevestigd. Hierdoor zien de eerder genoemde Kamervragen onder andere op de wijze waarop Curaçao toezicht houdt op de online gaming sector en welke maatregelen er in de afgelopen jaren zijn genomen om criminaliteit in deze sector tegen te gaan. Curaçao is afgelopen vrijdag gevraagd om ondersteuning ter beantwoording van de Kamervragen en geeft hieraan de hoogste prioriteit, gelet op de ernst van de situatie. 

Benadrukt wordt dat de huidige wet die ziet op online gaming zeer summier is en heeft geleid tot de situatie waarbij de huidige vijf vergunninghouders (zogeheten masterlicentiehouders) rond de 1100 sublicenties lijken te hebben uitgegeven in de vorm van een gebruiksovereenkomst van hun vergunning. Dit aantal is niet geverifieerd, maar volgt uit de informatie die door de masterlicentiehouders aan de Gaming Control Board is verstrekt. Hoewel dit nimmer de intentie van de wetgever is geweest, verbiedt de huidige wet het uitgeven van sublicenties niet. Het biedt echter ook niet de mogelijkheid om adequaat toezicht te kunnen houden op de activiteiten van deze zogeheten sublicentiehouders. Een ongewenste en onhoudbare situatie volgens minister Silvania.

Dat Curaçaose online gaming vennootschappen op de sanctielijst van Ukraine zijn geplaatst, baart de Curaçaose overheid ernstige zorgen. Dit heeft onder andere in samenwerking met de Gaming Control Board geleid tot een onderzoek omtrent deze informatie in openbare bronnen en via diplomatieke kanalen.

Sinds zijn aantreden in 2021, is de introductie van de Landsverordening op de kansspelen (LOK) een van de grootste prioriteiten geweest voor minister Silvania. Zoals eerder aangekondigd is de bestrijding van criminaliteit in de onlinge gaming sector een van de grootste redenen voor de gewenste spoedige invoering van de LOK, waarvan het concept onlangs door de Sociaal Economische Raad van advies is voorzien. De aanbieding van de concept-LOK aan de Raad van Advies ter advisering staat nu gepland in mei. Na verwerking van het advies van de Raad van Advies in de concept-LOK, zal deze worden aangeboden aan de Staten. De verwachting is dat de LOK in het derde kwartaal van 2023 in de Staten wordt behandeld. 

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.