Sint Maarten

Zonder rijkswet financieel toezicht geen herfinanciering leningen Aruba

Den Haag – De Staten van Aruba spelen hoog spel door de totstandkoming van de Rijkswet Aruba financieel toezicht te dwarsbomen. Uit een ‘dienstmededeling’ van staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer kan worden opgemaakt dat Aruba kan fluiten naar herfinanciering van de door Nederland verstrekte leningen als het verzet tegen de RAft niet wordt gestaakt.

Het wetsontwerp ligt sinds 9 februari 2022 bij parlementen van Nederland en Aruba. De vragen die zij beide daarover in mei hebben gesteld, zijn nog altijd niet beantwoord. De Kamer begint zijn geduld te verliezen en heeft Van Huffelen vorige week voor de tweede keer in korte tijd gemaand te vertellen wat de stand van zaken is. Vandaag liet zij weten dat “het niet mogelijk is op dit moment een inhoudelijke reactie te geven.”

“De RAft is een zogeheten consensusrijkswet. Dit betekent dat Aruba achter het voorstel moet staan. Naar aanleiding van de uitgebrachte verslagen heeft de regering van Aruba laten weten dat er geen consensus is voor dit voorstel bij hun Staten. Op dit moment ben ik hierover nog in gesprek met de regering van Aruba, waarbij financieel toezicht via een rijkswet is gerelateerd aan de herfinanciering van leningen Aruba”, schrijft de staatssecretaris.

De verwijzing naar herfinanciering van leningen is veelbetekenend. Op 10 oktober moet Aruba de liquiditeitslening van een kleine miljard gulden aflossen die Nederland ten tijde van de coronacrisis heeft verstrekt. Enkele weken geleden verkondigde minister-president Evelyn Wever-Croes dat er een akkoord zou zijn over herfinanciering. Dat optimisme lijkt, getuige de mededeling van Van Huffelen aan de Kamer, op zijn minst prematuur te zijn geweest.

Overigens blijkt uit een ambtelijke notitie dat de Nederlandse regering kennelijk wel open staat voor aanpassing van het wetsvoorstel: “Momenteel zijn de besprekingen over een rijkswet als (noodzakelijk) instrument voor afspraken over financieel toezicht nog niet

afgerond. Derhalve is nog niet duidelijk hoe het proces ten aanzien van een rijkswet (de RAft of een aangepaste rijkswet) en het tijdpad zullen verlopen.”

Van Huffelen zegt toe de Kamer te informeren over de stand van zaken en de verwachte planning zodra de besprekingen met Aruba zijn afgerond. Een streefdatum vermeldt ze niet.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.