BES-eilanden ‘meenemen’ in nationaal integriteitsbeleid

Den Haag – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot is van plan de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba “mee te nemen” in het door haar uit te werken nationale integriteitsbeleid. Dat kondigt de bewindsvrouw aan in een nota die zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

“Bij de verdere uitwerking van mijn integriteitsbeleid zal ik de openbare lichamen meenemen, tenzij hun specifieke omstandigheden en hun uitgangspositie vragen om een andere aanpak”, schrijft Bruins Slot. Zij wijst er op dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba reeds werken aan de verdere ontwikkeling van hun integriteitsbeleid en de versterking van het anti-corruptiebeleid. Bonaire heeft een apart integriteitsbureau met integriteitscoördinatoren.

Bruins Slot: “Onze democratische rechtsstaat kan niet zonder een goed functionerend openbaar bestuur. Ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers spelen hierbij een belangrijke rol. Zij nemen een bijzondere positie in, omdat mensen erop moeten kunnen vertrouwen dat de overheid eerlijk en betrouwbaar is. Dat zij niet voor zichzelf werken, maar voor het algemeen belang en dat ze dienstbaar zijn aan de samenleving. Niet voor niets zweren of beloven ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers trouw aan de Grondwet, en daarmee aan de basisregels waar de overheid zich aan moet houden.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.