VVD ontstemd over het verscheuren belastingaanslagen op Curaçao

Den Haag – De VVD vindt het “onbestaanbaar” dat de regering van Curaçao ervan af ziet miljarden aan belastingaanslagen te incasseren en gelijktijdig een beroep doet op Nederland om hervormingsprojecten op het eiland te subsidiëren. Tweede Kamerlid Roelien Kamminga heeft staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) om opheldering gevraagd:

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘OM ‘gesprek aangegaan’ met Silvania’ d.d. 18 april 2023 [1] en het persbericht d.d. 3 april 2023 waarin het Curaçaose ministerie van Financiën aangeeft dat het voornemens is om het invorderingsbeleid van de Belastingdienst aan te passen?[2]
  2. Deelt u de mening dat het onbestaanbaar is dat enerzijds de nog te innen belasting in het eigen land wordt kwijtgescholden terwijl er aan de andere kant een beroep op Nederland wordt gedaan om met Nederlands belastinggeld hervormingsprojecten in Curaçao te financieren? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?
  3. Deelt u de mening dat het alsnog invorderen van belastingschulden van 2017 en ouder kan bijdragen aan het op orde brengen van de Curaçaose begroting? Zo ja, zal u hierover met de regering van Curaçao in gesprek treden?
  4. Kunt u aangeven wat de wettelijke basis is voor het niet meer actief invorderen van belastingschulden op Curaçao vanaf het jaar 2017 en eerder en wat de status is van dit besluit/voornemen?
  5. Wat is er sinds het soortgelijke besluit genomen in 2015 in de tussentijd gedaan door de regering van Curaçao om de benodigde hervormingen door te voeren en wat heeft u de afgelopen jaren gedaan om hierop aan te dringen?
  6. Hoe wordt ervoor gezorgd dat in de toekomst de benodigde beleidsmatige en organisatorische aanpassingen nu wel worden doorgevoerd? En wat is daar voor nodig?
  7. Deelt u de mening dat het wenselijk zou zijn om deze benodigde beleidsmatige en organisatorische aanpassingen randvoorwaardelijk te maken aan verdere financiële bijstand van de hervormingen? Zo nee, waarom niet?
  8. Hoe verhoudt de voorgenomen aanpassing van het invorderingsbeleid op Curaçao zich tot de meest recente brief van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten waarin wordt gesteld dat de begroting van Curaçao nog onvoldoende voldoet aan normen genoemd in artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft)?[3] 

[1] Antilliaans Dagblad. ‘‘OM ‘gesprek aangegaan’ met Silvania’. Via: https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/27482-om-gesprek-aangegaan-met-silvania

[2] Ministerie van Financiën Curaçao. ‘Persbericht: Aanpassing invorderingsbeleid Belastingdienst’. Via: https://belastingdienst.cw/persbericht-aanpassing-invorderingsbeleid-belastingdienst/
[3] Colleges financieel toezicht (14-04-2023). ‘ Uw reactie op het advies bij de vastgestelde begroting 2023 Curaçao’. Via:  https://www.cft.cw/

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.