D66: Breng EU-burgerschap dichterbij Caribisch deel Koninkrijk

Den Haag – D66 wil dat de Nederlandse overheid inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk nauwer te betrekken bij de Europese Unie “door hen te informeren, actief te luisteren naar wat zij van de Europese Unie verwachten en draagvlak te creëren.”

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Dekker-Abdulaziz, Sjoerdsma en Wuite aan de ministers Bruins-Sot (BZK) en Hoekstra (BZ) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties).

  1. In het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” staat dat de regering beoogt om stemmen voor het Europees Parlement op Curaçao, Aruba en Sint Maarten net zo toegankelijk te maken als in Europees Nederland; kunt u een update geven van de voortgang van deze doelstelling en in de toelichting meenemen of, hoe en met welke prioriteit aan deze doelstelling voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2024 wordt gewerkt? Waar liggen de knelpunten om de doelstelling voorafgaand aan de Europese Parlementsverkiezingen van 2024 te realiseren en hoe zorgt het kabinet dat deze knelpunten kunnen worden opgelost?
  2. Deelt u de mening dat de burgers woonachtig op alle zes Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden tevens Unieburgers zijn? Zo ja, hoe geeft het kabinet hier actief invulling aan in haar beleid?
  3. Deelt u de mening dat voor het kabinet een belangrijke taak is weggelegd om ook de burgers in het Caribisch deel van het Koninkrijk te betrekken bij de Europese Unie (EU), door hen te informeren, actief te luisteren naar wat zij van de Europese Unie verwachten en draagvlak te creëren? Hoe werkt u aan het dichterbij brengen van het EU-burgerschap bij de burgers woonachtig in dit gedeelte van het Koninkrijk om uiteindelijk de werking van de democratie binnen het hele Koninkrijk te bevorderen?
  4. Kunt u nader toelichten op welke wijze u conform de brief invulling zal geven aan de burgerdialogen, communicatiecampagne en de grote bijeenkomsten op 9 mei 2023 en 9 mei 2024 (de Dag van Europa) in het Caribisch deel van het Koninkrijk? Indien dit deel van het Koninkrijk niet wordt betrokken bij de activiteiten, kunt u nader toelichten waarom niet?

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.