Curacao

COLUMN – Bericht uit Curaçao

In de zondagse estafette-rubriek ‘Bericht uit…’ belichten columnisten uit de Caribische delen van het Koninkrijk bij toerbeurt de kanten van hun eiland waarvan zij vinden dat die de aandacht van alle koninkrijksburgers verdienen. Vandaag komt het bericht uit Curaçao.

Wegensmet

Door Raquel Weisz

In augustus 2022 werd Curaçao opgeschrikt door – wederom – een verschrikkelijk auto-ongeluk met fatale gevolgen. Een 21-jarige bestuurder schepte twee mannen die een berm schoonmaakten. Hierdoor vlogen zij over een muur en belandden in een tuin. Beiden dood. De chauffeur reed met veel te hoge snelheid door een bocht, waar met grote regelmaat ongelukken plaatsvinden.

Los van de rijstijl, die vaak te wensen overlaat, verkeert ons wegennet in erbarmelijke staat. Sinds de opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting (MRB) niet meer worden gealloceerd aan het Wegenfonds, maar aan de algemene middelen, gaat het wegennet in rap tempo achteruit. Er wordt niet of nauwelijks onderhoud gepleegd. Auto’s hebben te lijden door de slechte wegen. Lekke banden, kapotte schokbrekers. Onnodige extra kosten. Hierdoor lijdt de portemonnee van de bevolking. Gaten worden gevuld met asfalt, soms in de stromende regen. Bij voorbaat weten wij allen dat het niet goed gehechte asfalt binnen de kortste keren weer weggespoeld is. Achterstallig onderhoud, wat niet meer bij te benen is, eist z’n tol.

Er is door de huidige coalitie meerdere malen gewezen op het feit, dat een vorige coalitie ervoor gekozen heeft om de opbrengsten van de MRB te laten vloeien naar de algemene middelen. Tegelijkertijd wordt op geen enkele wijze moeite gedaan om deze verkeerde beslissing terug te draaien. Dus het wegennet zal alleen maar verder verslechteren. En als er dan eindelijk een weg geheel opnieuw wordt geasfalteerd, dan wordt deze weg letterlijk opgeleverd met alleen maar asfalt.

Een aantal maanden geleden heb ik met verbazing gekeken naar een belangrijke verkeersader, die werd opgeleverd zonder enige belijning. In de regentijd bleef er kort na oplevering reeds water liggen op bepaalde delen van het wegdek. Gebrekkige afwatering? Je kunt dus op je vingers natellen dat het een kwestie van (korte) tijd is, voordat ook in dit nieuwe wegdek gaten zullen ontstaan. Dit prutswerk wordt uit ons gemeenschapsgeld betaald. En ook nog eens onafgemaakt opgeleverd. Nu, maanden later, rijden we nog steeds over deze ongelijnde weg en komen er alleen maar meer ongelijnde wegen bij. Wanneer gaan de politici eisen stellen aan de kwaliteit van de werkzaamheden die worden uitgevoerd van óns gemeenschapsgeld?

Terug naar de rijstijl. Er wordt vaker gesteld dat het ligt aan de rijmentaliteit. Dat speelt zeker een rol, aangezien mensen structureel te hard en door rood rijden. Zonder enige gêne dronken achter het stuur zitten. Ook nuchter geen voorrang verlenen. Rijden zonder gordel. Verkeersborden, als die er al zijn, negeren. Knipperlichten lijken eerder een sierelement van een auto, dan noodzaak; ze worden niet of willekeurig gebruikt. Het is bij gebruik van een knipperlicht altijd gissen of de auto voor je zal afslaan in de aangegeven richting, in de tegenovergestelde richting óf misschien juist gewoon rechtdoor blijft rijden, terwijl het sierelement door blijft knipperen.

Soms vraag ik me af of sommige mensen hun rijbewijs op straat hebben gevonden. De autorijscholen zijn hierin ook niet bepaald inspirerend. Want in het verkeer gedragen deze leswagens zich, met of zonder leerlingen in de auto, zeker niet altijd voorbeeldig. En je zou toch zeggen dat deze groep weggebruikers zich extra bewust is van hun verantwoordelijkheid, aangezien zij kwalitatief goede autobestuurders moeten opleveren. De bestuurders van de toekomst. Is het niet tijd voor een kwaliteitskeurmerk voor rijschoolhouders?

Onze verkeersveiligheid is in het geding. En niet in de laatste plaats door de vele verblindende koplampen, waardoor ’s avonds in de auto rijden vaker zorgt voor enge situaties. Met gevaar voor eigen leven. Nog een extra risicofactor. Hoeveel verkeersdoden moeten er nog vallen voordat de verkeersveiligheid serieus wordt genomen? Er zijn al te veel mensen onnodig gestorven.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.