Curacao

Nederlandse top-ambtenaar : Adviseren Curaçao zinloos

Willemstad – Ambtenaren van het Nederlandse ministerie van Financiën betwijfelen openlijk of het wel zin heeft de regering van Curaçao deskundige ondersteuning te bieden bij het doorvoeren van belastinghervormingen. “Curaçao doet gewoon wat het zelf wil”, schrijft senior-staflid Frans Hartman – met 32 dienstjaren dé belastingexpert van het ministerie – in een interne mail, meldt het Antilliaans Dagblad dat over een kopie van het bericht beschikt.

Achter de schermen blijkt zich al maandenlang een competentiestrijd af te spelen tussen medewerkers van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) en de staf van Curaçaos minister van Financiën Javier Silvania. TWO is door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (à 6,5 miljoen euro per jaar) opgetuigd om de CAS-landen te adviseren bij het doorvoeren van hervormingen die de landen hebben beloofd in ruil voor in totaal een miljard euro aan Nederlandse liquiditeitssteun.

Begin dit jaar blijkt het conflict zo hoog opgelopen te zijn dat twee belastingspecialisten van de TWO hebben afgezien van een reeds geplande reis naar Willemstad. In zijn mail oppert Hartman dat het wellicht beter is de betrokkenheid van de TWO bij de belastinghervorming op Curaçao te beëindigen. De grieven gaan overigens verder dan het in de wind slaan van adviezen: vanuit Willemstad wordt niet of onvoldoende gecommuniceerd.

In een brief aan staatssecretaris Van Huffelen bijt minister Silvania van zich af. Hij vleemt dat “de input van de TWO welkom en waardevol is”, maar pepert de bewindsvrouw in dat het “eigenaarschap” over hervormingen bij het kabinet Pisas berust en dat hij niet van plan is adviezen van Nederlandse ambtenaren klakkeloos over te nemen. Dat zou “de wereld op zijn kop zijn.”

De grimmige toon van de correspondentie staat in schril contrast met de uitgelaten stemming van nog maar enkele weken geleden bij de ondertekening van de onderlinge regelingen. Van Huffelen en premier Pisas die elkaar daarbij in de armen vielen, moeten toen al op de hoogte zijn geweest van het conflict.

De kritiek van de TWO over de samenwerking met de Curaçaose regering staat niet op zichzelf. Het College financieel toezicht beklaagt zich er geregeld over dat adviezen in de wind worden geslagen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.