Bonaire

Centraal Dialoog Bonaire: Routekaart om armoedekloof te dichten

Kralendijk – De Centraal Dialoog, het overlegplatform van werkgevers, vakbonden en de lokale overheid, willen dat de regering op 1 januari het nog vast te stellen sociaal minimum invoert. Het wettelijk minimumloon moet – zoals ook in Europees Nederland – 130% bedragen van het sociaal minimum.

De Centraal Dialoog heeft ‘Den Haag’ een routekaart aangereikt hoe dit kan worden gerealiseerd. De partijen dragen 20 concrete inkomensverhogende en kostenverlagende maatregelen aan om de armoedekloof te dichten en waarvan sommigen als neveneffect bijdragen aan een betere leefkwaliteit op het eiland. Zo wordt gepleit voor gratis openbaar vervoer en een vestigingsverordening in te voeren.

Lees HIER de voorstellen van de Centraal Dialoog

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.