Kamer wil dat Van Huffelen stilzwijgen over uitblijven RAft verbreekt

Den Haag – De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties vindt het de hoogste tijd dat staatssecretaris Van Huffelen haar stilzwijgen over het uitblijven van de Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft) verbreekt.

De concept-rijkswet is op 9 februari vorig jaar aan de Kamer en de Staten van Aruba aangeboden. De op 20 mei door beide parlementen gestelde vragen zijn nog altijd niet beantwoord. De Kamercommissie vroeg Van Huffelen daarom op 24 februari per brief naar de stand van zaken. Omdat een antwoord is uitgebleven, heeft de commissie op voorstel van Roelien Kamminga (VVD) besloten de staatssecretaris aan haar jasje te trekken.

De RAft dient ter vervanging van de landsverordening op basis waarvan Aruba sinds 2015 onder begrotingstoezicht van het College Aruba financieel toezicht staat (CAft). Het kabinet Wever-Croes heeft ingestemd met de concept-rijkswet, maar regeringsfractie MEP verzet zich ertegen. Om de parlementaire behandeling te kunnen voortzetten, moet Van Huffelen het met de regering van Aruba eens worden over de beantwoording van de bijna een jaar geleden gestelde vragen.

Overigens trekt het kabinet Wever-Croes zich weinig aan van de aanbevelingen van het CAft, maar dat lijkt door Van Huffelen te worden getolereerd. Zo sloeg zij vorig jaar het advies van het college in de wind om Aruba een aanwijzing te geven de begroting op orde te brengen. Intussen schermt premier Wever-Croes ermee van de staatssecretaris de toezegging te hebben gekregen dat de op 10 oktober aflopende coronalening van ruim 915 miljoen gulden tegen gunstige voorwaarden wordt verlengd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.