MIVD en AIVD houden Venezuela in de smiezen

Den Haag – Vanwege “mogelijke uitstralingseffecten” richting het Caribisch deel van het Koninkrijk houden de MIVD en de AIVD politieke en militaire ontwikkelingen in de gaten. In het openbare deel van het woensdag gepubliceerde jaarverslag van de MIVD staat het volgende te lezen:

Het Maduro-regime probeert zijn positie te consolideren en zich optimaal voor te bereiden op de komende verkiezingen. Interne tegenstanders worden gemarginaliseerd en de oppositie wordt onderling uitgespeeld. Hoewel de onderhandelingen tussen regime en oppositie in het najaar van 2022 zijn hervat, zijn er geen aanwijzingen dat het regime bereid is tot substantiële concessies die bijdragen aan eerlijke en vrije verkiezingen. Daarnaast ontbeert het de oppositie de middelen om voldoende druk op het regime uit te oefenen. Weliswaar streeft het regime naar verlichting van de internationale sancties tegen Venezuela, maar uit de opstelling van Maduro c.s. kan worden opgemaakt dat zij mogelijkheden daartoe zien zonder het eigen machtsmonopolie aan te tasten. Hoewel er gedurende 2022 pogingen zijn ondernomen om de olieproductie te verhogen en het economisch iets beter ging, is het regime niet bereid, dan wel in staat, tot ingrijpende hervormingen van de economie. Hierdoor blijft de sociaaleconomische situatie voor de meeste Venezolanen kwetsbaar.

De Venezolaanse krijgsmacht beschikt over modern materieel, echter het benodigde onderhoud blijft uit en de inzetbaarheid is al jaren laag. Ook personele gereedheid is laag door personeelstekorten en een gebrekkig opleidingsniveau. Het lage niveau van gereedstelling werd nogmaals bevestigd door het teleurstellende optreden van de Venezolaanse delegaties op de International Army Games 2022 (competitie m.b.t. diverse militaire vaardigheden, georganiseerd door- en in Rusland), een groot en vooral onder niet-westerse landen populair jaarlijks vriendschappelijk militair wedstrijdevenement. Toch lijkt er post-COVID een kentering te zijn ontstaan, ook door de iets verbeterde economische situatie. Er vinden weer wat grootschaligere oefeningen plaats en Venezuela blijft proberen om in samenwerking met partnerlanden als Iran en Rusland de operationele gereedheid verder omhoog te krijgen. De impact hiervan is echter beperkt.

Het Venezolaanse regime heeft al jaren geen volledige controle meer over het gehele grondgebied en luchtruim. Tekenend voor de instabiliteit zijn de gewapende gevechten die voortslepen in deelstaat Apure. Naast de politie en het leger kent het land een conglomeraat

van allerlei irreguliere gewapende groeperingen met uiteenlopende loyaliteiten, zoals guerrillagroeperingen, paramilitairen en overige criminele bendes die met geweld de macht hebben overgenomen in bepaalde wijken, steden en regio’s.

Samenwerking AIVD

De samenwerking tussen de MIVD en de AIVD is hecht en intensief. De relatie laat zich typeren als symbiotisch. De diensten hebben ieder een eigen takenpakket en DNA, maar zijn van elkaar afhankelijk en staan schouder aan schouder. Binnen het inlichtingenproces wordt er samengewerkt in diverse gezamenlijke teams en huizen rond een onderwerp. Zo doet de MIVD samen met de AIVD onderzoek naar de politieke en sociaaleconomische crisis in Venezuela en de mogelijk uitstralingseffecten richting het Koninkrijk in het Caribisch Gebied.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.