Verhoging minimumloon per 1 juli geldt niet voor Caribisch Nederland

Den Haag – De verhoging per 1 juli van het wettelijk minimumloon geldt niet voor Caribisch Nederland. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip heeft de Tweede Kamer gemeld dat het WML conform de halfjaarlijkse indexering met 3,13% wordt verhoogd. Uitkeringen zoals AOW en bijstand stijgen automatisch mee.

“De verhoging geldt niet voor Caribisch Nederland. Dit komt omdat binnen de wetgeving (de Wet minimumlonen BES) het in Caribisch Nederland alleen mogelijk is om het minimumloon per 1 januari van een jaar aan te passen”, aldus een woordvoerder van het ministerie. Die wijst erop dat het minimumloon op de eilanden (overigens net als in Europees Nederland) per 1 januari jl. fors is gestegen.

Het ministerie gaat zich nog wel buigen over de indexering van het WML op de BES-eilanden, maar wacht eerst het rapport van de Commissie Thodé af die onderzoek doet naar de systematiek voor het vaststellen van een sociaal minimum. En: “Binnen afzienbare tijd zal de minister met de sociale partners op de eilanden in overleg treden over de ruimte die zij zien om het minimumloon per 1 januari 2024 te verhogen.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.