Frans-Nederlandse top over Sint Maarten/Saint Martin

Amsterdam – Op 15 juni wordt in Den Haag een vierpartijenoverleg gehouden over Sint Maarten. Deelnemers zijn de regeringen van Nederland, Frankrijk en Sint Maarten en de gemeenteraad van Saint Martin.

De bijeenkomst wordt aangekondigd in de gezamenlijke verklaring die de regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek hebben ondertekend naar aanleiding van het staatsbezoek van president Macron. Aan de samenwerking in het Caribisch gebied wordt de volgende passage gewijd:

“De Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden delen een grens op het eiland Sint Maarten/Saint-Martin. 375 jaar na het Verdrag van Concordia willen onze landen binnenkort een nieuw verdrag ondertekenen voor de exacte ligging van de grens op het eiland. Voorts verbinden onze landen zich ertoe de bilaterale en regionale samenwerking te versterken om dringende veiligheidsproblemen in het Caribisch gebied aan te pakken. De ratificatie van het Statusverdrag inzake Caribische samenwerking zal in 2023 worden afgerond. Voorts zal de quadrilaterale bijeenkomst tussen Frankrijk, Nederland, de autonome regering van Sint Maarten en de gemeenteraad van Saint-Martin op 15 juni in Den Haag de belanghebbenden in staat stellen de gemeenschappelijke vraagstukken van grensoverschrijdende samenwerking op het eiland aan te pakken.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.