Kamervragen over kritisch rapport over kinderopvang BES-eilanden

Den Haag – Moet de kinderopvang in Caribisch Nederland wel worden uitgebreid nu de basiskwaliteit niet op orde is?

Die vraag werpen de Tweede Kamerleden Roelien Kamminga en Jacqueline van Hil (beiden VVD) op in reactie op de uitkomsten van een O-meting door de Onderwijsinspectie. Lees hieronder de schriftelijke vragen die zij vandaag hebben gesteld aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Kwaliteit kinderopvang Caribisch Nederland moet omhoog, zegt Onderwijsinspectie’?
  2. Welke oorzaken liggen eraan ten grondslag dat de kwaliteit van de kinderopvang op Caribisch Nederland tot dusver achter is gebleven? Zijn deze structureel?
  3. Hoe beschouwt u door kinderopvanginstellinghouders gemaakte opmerkingen dat er lokale inspecteurs betrokken moeten worden bij het uitvoeren van de inspectie.
  4. Zijn er bepaalde sancties opgelegd naar aanleiding van de conclusies van de Onderwijsinspectie? Zo ja, zou u deze uiteen kunnen zetten? Zo nee, waarom niet?
  5. Hoe worden de conclusies van de Onderwijsinspectie bij het lopende wetsvoorstel met betrekking tot de kinderopvang in Caribisch Nederland betrokken?
  6. Hoe beschouwt u de beweging om meer kinderopvangcapaciteit te creëren in Caribisch Nederland terwijl de basiskwaliteit nog niet op orde blijkt te zijn? Komt de kwaliteit hierdoor niet nog meer onder druk te staan?
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.