Recourt: Armoede Caribisch Nederland doet niet onder voor toeslagenschandaal

Den Haag – “De armoede in Caribisch Nederland is een schandaal dat vergelijkbaar is met het toeslagenschandaal”, aldus PvdA’er Jeroen Recourt dinsdagavond in een mondeling overleg van de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met staatssecretaris Van Huffelen.

Recourt constateerde dat de overheid al jaren op de eilanden tekort schiet in haar kerntaak. Daarvoor had Ria Oomen (CDA) namens alle fracties minus de PVV de staatssecretaris duidelijk gemaakt dat het geduld van de Senaat op is. “We zien het armoedeprobleem in Caribisch Nederland al heel lang. Er wordt veel over gesproken, maar een tastbaar resultaat zien we helaas niet. Zo kunnen we niet met burgers omgaan. Het probleem is meer dan urgent. En wat is het antwoord van het kabinet? Alweer een commissie waardoor een oplossing op de lange baan wordt geschoven. Vandaag vraag ik u namens bijna alle fracties: Kom voor het zomerreces met een oplossing.”

Van Huffelen kon zich niet vinden in de kritiek en somde op wat “mijn kabinet” allemaal al heeft gedaan om de armoede te bestrijden, zoals het verhogen van het minimumloon en de uitkeringen. “Is het voldoende? Ik denk het niet. Daarvoor is de Commissie Thodé ingesteld die onderzoek doet naar het sociaal minimum. Of we in één keer het gat kunnen dichten, kan ik niet zeggen. We werken er naartoe om uiterlijk in 2025 een sociaal minimum in te voeren.”

“Toewerken, toewerken, toewerken? Het is te bizar voor woorden. Het is klaar”, interrumpeerde Peter Nicolaï (PvdD) die niet de enige was die zich stoorde aan de reactie van de staatssecretaris. Recourt: “De verhogingen die zijn doorgevoerd lijken veel, maar het blijven druppels op een gloeiende plaat. Het valt vies tegen.” Oomen: “Je kunt hier niet komen met het verhaal dat er al zo veel is gedaan. Dit antwoord schiet tekort. Er moet een minimumloon komen waarvan je kunt leven. Wij willen een aanscherping van het beleid.”

“Ik kan dat niet zo maar toezeggen”, aldus Van Huffelen die vond dat er sprake was van een misverstand aan de kant van de senatoren. “Voor het vaststellen van het sociaal minimum hebben we cijfers nodig. Daarom komt de Commissie Thodé mee. Voor de behandeling van de begroting van SZW en dan spreken we er weer over.” De commissie nam daar genoegen mee.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.