VACATURE – Unitmanager Maatschappelijke Ondersteuning

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam, St. Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie:

Unitmanager Maatschappelijke Ondersteuning (Unit manager B) – 1 Fte
Directie Sociaal

De Unitmanager Maatschappelijke Ondersteuning (MO) geeft leiding aan de unit maatschappelijke ondersteuning. De Unit valt onder de Directie Sociaal. De Unit ondersteunt en activeert de sociale en maatschappelijke participatie van burgers en ziet toe op de naleving van gestelde voorschriften, bepalingen en voorwaarden. De Unit richt zich op leerplicht en educatiebevordering, arbeidszaken, maatschappelijk werk, jongerenwerk en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.   

De Unitmanager levert inhoudelijke expertise bij beleidsinitiatieven en projecten, coördineert de uitvoering, draagt bij aan het opstellen van de jaarlijkse uitvoeringsdeelplannen en het opstellen van projectvoorstellen, plannen en adviezen. Het Masterplan ‘Strong Roots’ van de Directie Sociaal is daarbij leidend. ‘Strong Roots’ is een essentieel onderdeel van de missie om de Statiaanse gemeenschap een sterke sociale basis te geven, zodat iedere Statiaan tot zijn/haar recht kan komen (participatie, jeugd, gezin, maatschappelijke ondersteuning, zorg, werken, een leven lang leren en vrijetijdsbesteding).

Hoofdtaken functie:

 • Geeft leiding aan de unit en is als integraal manager verantwoordelijk voor de taakverdeling, voortgangscontrole en het efficiënt functioneren van de unit, alsmede voor de kwaliteit van de resultaten;
 • Houdt toezicht en draagt zorg voor de planning en coördinatie van de uitvoering van sociaal gerelateerde programma’s en services, stelt prioriteiten, begeleidt, doet aanbevelingen en implementeert veranderingen en vernieuwingen;
 • Stimuleert en activeert de sociale en maatschappelijke participatie van burgers en ziet toe op de naleving van de gestelde voorschriften;
 • Onderhoudt regelmatig contact met verschillende ministeries (SZW, VWS, OCW, BZK en J&V) met betrekking tot ontwikkelingen in de unit en denkt kritisch mee in het te ontwikkelen beleid;
 • Analyseert gegevens en stelt op basis van het directieplan de jaarlijkse planning en begroting voor de unit op, geeft in samenspraak met de leidinggevende financiële prioriteiten aan en verstrekt periodieke rapportages aan de leidinggevende;
 • Stelt sociaal gerelateerde beleidsnota’s, projectvoorstellen, plannen en adviezen op.
 • Coacht, begeleidt en evalueert de medewerkers van de unit.

Vereisten:

 • Afgeronde Hbo-opleiding maatschappelijk werk, management en/of een gerelateerd sociaal vakgebied.
 • Brede kennis van relevante BES wet- en regelgeving op het gebied van sociaal en maatschappelijke regelgeving;
 • Tenminste vijf jaar managementervaring;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Engels en Nederlands;
 • Kennis en affiniteit met de (sociale) problematiek op Sint-Eustatius;
 • Kennis en inzicht op het gebied van arbeidszaken en relevante vraagstukken;
 • Gevoel voor politieke, interculturele, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.

Competenties:

 • U heeft visie;
 • U bent goed in het analyseren van problemen;
 • U bent creatief;
 • U bent resultaatgericht;
 • U komt op basis van de beschikbare informatie tot realistische en gegronde beslissingen, conclusies en adviezen;
 • U bent politiek sensitief;
 • U kunt goed samenwerken en netwerken. 

Arbeidsvoorwaarden:

De functie isgewaardeerd in schaal 11, met minimaal $3.922.38 tot maximaal $5.101,30 bruto per maand bij een 39,5-urige werkweek. Inschaling vindt plaats afhankelijk van ervaring, kennis en opleiding.

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en een medische keuring is vereist.

Een assessment en referentiecheck kunnen onderdeel zijn van het selectieproces.

Solliciteren: Wilt u solliciteren naar de functie van Unit Manager Maatschappelijke Ondersteuning bij het Openbaar Lichaam St. Eustatius? We zien graag uw C.V. en motivatie tegemoet voor 19 april 2023.

Schriftelijke reacties gaarne richten aan onderstaande email:

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius

T.a.v. Unit Manager Interne Dienstverlening

Mw. Francisca Gibbs

Van Tonningenweg, St. Eustatius  

Email: personnel.affairs@statiagov.com

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Jack-Roosberg (Directeur Directie Sociaal): carol.jack@statiagov.com.

Voor meer informatie over de procedure of over de organisatie, graag contact opnemen met de afdeling Personeel en Organisatie via:
Tel: + (599) 318-2931
Tel: + (599) 318-3234
Email: personnel.affairs@statiagov.com

Klik HIER om de vacaturebeschrijving te downloaden en te printen


error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.