Bonaire

UPB en MPB bevestigen: samen verder

Kralendijk – UPB en MPB hebben officieel bevestigd dichtbij een akkoord te zijn over de voortzetting van de huidige coalitie. De leiders van de partijen, James Kroon en Hennyson Thielman, laten in een gezamenlijk uitgegeven verklaring weten tot de conclusie te zijn gekomen dat Bonaire het meest gebaat is bij stabiliteit en continuïteit.

Verklaring UPB/MPB

UPB en MPB zijn tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat de Bonairiaanse samenleving het meest gebaat is bij stabiliteit en continuïteit. De partijen hebben daarom besloten de komende dagen inhoudelijke besprekingen te voeren over het voortzetten van de huidige coalitie. Dat wil zeker niet zeggen dat de partijen op de oude voet doorgaan. De onderhandelingen tot het kunnen bereiken van een nieuw coalitieakkoord zullen, gebaseerd op vorenstaande, nu van start gaan.

De afgelopen week hebben de partijen een grondige, kritische analyse gemaakt van het in de afgelopen bestuursperiode gevoerde beleid, om in kaart te brengen waar de aanpak succesvol is geweest, maar ook duidelijk te krijgen aan welke verbeterpunten moet worden gewerkt. Ook zijn knelpunten geïdentificeerd die met name bij de uitvoering remmend hebben gewerkt.

Bij het aantreden van de coalitie in 2019 is allereerst ingezet op stabiliteit. Sinds 2010 waren er vele bestuurswisselingen die een negatief effect hebben gehad op het vertrouwen van lokale partners zoals werkgeversorganisaties en vakbonden, maar ook van ‘Den Haag’. De verbeterde bestuurlijke verhoudingen met ministeries hebben bijgedragen aan concrete maatregelen om de armoede te bestrijden en het bevorderen van een gelijkwaardige behandeling.

UPB en MPB hebben geenszins de intentie tevreden achterover te leunen. Integendeel, er is weliswaar uitzicht op de invoering van een sociaal minimum, maar het is zaak om bij de betrokken ministeries de urgentie hiervan te blijven benadrukken. Datzelfde geldt voor de aanpassing van wet- en regelgeving die zijn overgebleven uit de tijd van de Nederlandse Antillen. Door deze te moderniseren kan veel bureaucratie worden weggenomen die slagvaardig bestuur en de uitvoeringskracht hindert.

UPB en MPB hebben geconstateerd dat er tussen deze in de Eilandsraad vertegenwoordigde partijen, geen grote ideologische verschillen bestaan. Beide kennen hun prioriteit aan het verhogen van het welzijn van de bevolking, integer bestuur, sociale huisvesting, verbetering van de infrastructuur, bescherming van de natuur en het behoud van de authenticiteit van Bonaire. Om daar succesvol aan te werken is stabiel bestuur van groot belang, ook met het oog op de bereidheid van ministeries te investeren in Bonaire.

Met de beoogde voortzetting van de huidige coalitie wordt recht gedaan aan de uitslag van de verkiezingen. Waar doorgaans regerende coalities verlies moeten incasseren, heeft de UPB/MPB-coalitie haar 5 zetels behouden. De komende dagen werken de partijen hun visie en speerpunten voor de komende bestuursperiode uit in de verwachting voor het einde van de week een conceptakkoord kan worden gepresenteerd. UPB en MPB hebben afgesproken een definitief bestuursprogramma vast te stellen na input vanuit de samenleving te hebben verkregen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.