Verkenning naar verschillen arbeidsrecht Caribisch – Europees Nederland

Den Haag – Er komt een ‘verkenning’ naar de verschillen in het arbeidsrecht van Caribisch Nederland met dat van Europees Nederland. Dat schrijft minister van SZW Van Gennip aan de Tweede Kamer bij haar voorstel om werknemers in Europees Nederland meer zekerheid en bescherming te bieden.

“Mijn inzet bij nieuw beleid is om voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba steeds een gelijkwaardig beschermingsniveau te realiseren. Hierbij pas ik ‘comply or explain’ toe. De arbeidsmarkt in Caribisch Nederland functioneert anders en kent andere uitdagingen dan de arbeidsmarkt in Europees Nederland. Bovendien wijkt de wetgeving aanzienlijk af. Ik wil de afweging over het al dan niet in Caribisch Nederland implementeren van de beschreven maatregelen in een breder kader plaatsen van de verschillen in het arbeidsrecht tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland. Hiervoor zal ik een verkenning laten uitvoeren”, aldus de bewindsvrouw.

Op basis van de vergelijking zal Van Gennip in overleg met de Centraal Dialogen en bestuurscolleges van de eilanden bepalen welke aanpassing van de relevante wetgeving in Caribisch Nederland gewenst is.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.